Sökning: "enkelriktad kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden enkelriktad kommunikation.

 1. 1. Hur kommunicerar ett av Sveriges större skogsföretag sitt CSR-arbete? : en fallstudie av Holmens CSR-arbete och kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Gustafsson; Mathilda Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :corporate social responsibility; hållbart skogsbruk; triple bottom line; legitimitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Skogen är en betydande naturresurs för Sverige och har en avgörande roll för att nå de globala målen i Agenda 2030. Det är tydligt att det existerar meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer inom skogsindustrin och det finns en pågående diskussion om dagens skogsbruk kan anses vara hållbart eller inte. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa undervisningsmetoder i matematikundervisning : en empirisk studie om hur kommunikativa undervisningsmetoder i matematik kan påverka elevers problemlösningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alexandra Gaspar; [2020]
  Nyckelord :kommunikativa undervisningsmetoder; problemlösning; problemlösningsuppgifter; enkelriktad kommunikation; bidragande kommunikation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs olika typer av kommunikativ undervisning och hur matematiklektioner kan designas utifrån dessa med ett fokus på problemlösning. I studien har det även framkommit hur olika kommunikativa undervisningsmetoder påverkar elevers sätt att lösa problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Strategisk kommunikation, engagemang och interaktion : En jämförande studie mellan tre företags kommunikativa strategier på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Helena Jern; Oskar Lindroth; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Sociala medier; Interaktion; Engagemang; Relationship management; Reputation management;

  Sammanfattning : Strategisk kommunikation har förändrats i och med sociala medier eftersom att den traditionella kommunikationsprocessen utvecklats. Tidigare har organisationer varit sändare av kommunikation medan målgrupper har varit mottagare och sociala medier har möjliggjort enklare och snabbare interaktion. LÄS MER

 4. 4. Beacone : En ny BLE beacon med Wi-Fi-stöd för uppdatering av URL

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet;

  Författare :Jonathan Fryxelius; Johannes Runeson; [2017]
  Nyckelord :beacon; arduino; BLE; Bluetooth; Wi-Fi; IoT; Eddystone;

  Sammanfattning : Ända sedan radion uppfanns har trådlös kommunikation varit ett mål för modern teknologi. Trots över 100 års teknologisk utveckling är radiosignaler högst relevanta, och används idag både för traditionell enkelriktad radiosändning, men också som grund för Bluetoothteknologin, som stöds av allt från bilar till telefoner och högtalare. LÄS MER

 5. 5. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristofer Södergren; [2016]
  Nyckelord :kommunikationsmaterial; landskapsanalys; orienterbarhet; rekreation; strandpromenad; stråk; Täby;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. LÄS MER