Sökning: "ensamhet och social isolering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden ensamhet och social isolering.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19 på sjukhus : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Suad Albokake; Kevin Stenberg; [2022]
  Nyckelord :covid-19; experiences; hospital; nurses; covid-19; erfarenheter; sjukhus; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corona-pandemin är högaktuell i dagens samhälle och sjuksköterskor har erhållit erfarenheter i vårdandet av patienter med Covid-19 världen över. Över 4 800 000 människor har avlidit i sviterna av Covid-19 och forskning visar att endast sju procent av 150 vårdavdelningar hade en budget för isolering och karantän samt att sjuksköterskor under tidigare virusutbrott fått erfara hopplöshet och ensamhet samtidigt som de utförde krävande arbete i skyddsutrustning som var svår att arbeta i. LÄS MER

 2. 2. Påtvingad ensamhet. : Studenters upplevelser avcovid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Levin; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; ensamhet; återhämtning; social isolering; kulturanalys; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera hur studenter vid Umeå universitet har upplevt den påtvingade ensamheten till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin. Detta görs via informanters utsagor under samtal om subjektiva upplevelser av den sociala distanseringen, hur de har handskats med negativa känslor och vad för utmaningar som studenter upplevt under denna period. LÄS MER

 3. 3. Åldrandets stora utmaningar : Upplevelser av ensamhet och social isolering hos de äldre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Brattemo; Johanna Lundin; [2021]
  Nyckelord :elderly; loneliness; social isolation; independent living; äldre; ensamhet; social isolering; självständigt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre vilket kan medföra en ökad utsatthet för ensamhet och social isolering. Ensamheten kan uppstå till följd av att partners, vänner eller bekanta dör. Både ensamhet och social isolering kan vara resultatet av åldrandets sviktande hälsa då den hos många äldre leder till fysiska begränsningar. LÄS MER

 4. 4. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 5. 5. Psykisk hälsa bland de äldre under Covid-19 pandemin : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alma Granbom; Matilda Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :covid-19; psykisk hälsa; social isolering; äldre; ensamhet;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: I världen pågår en pandemi och hittills har över 200 miljoner människor smittats och över 4,5 miljoner människor har avlidit. Hög ålder och underliggande sjukdomar är riskfaktorer för att drabbas av svår sjukdom av coronaviruset. LÄS MER