Sökning: "etik arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden etik arbetsmiljö.

 1. 1. Artificial Intelligence in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ajanth Vaseigaran; Gobi Sripathy; [2021]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Diagnosis; Emergency Department; Ethics; Laws Regulations; Artificiell Intelligens; Sjukvård; Diagnos; Akutmottagning; Etik; Lagar och Förordningar;

  Sammanfattning : Healthcare systems play a critical role in ensuring people's health. Establishing accurate diagnoses is a vital element of this process. As sources highlight misdiagnoses and missed diagnoses as a common issue, a solution must be sought. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors förhållningssätt angående dödshjälp – en pågående konflikt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; Matilda Cullander; [2021]
  Nyckelord :Active euthanasia; Passive euthanasia; Assisted euthanasia; Nurses attitudes; Experiences; Aktiv dödshjälp; Passiv dödshjälp; Assisterad dödshjälp; Sjuksköterskors förhållningssätt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är ett ämne som börjar åskådliggöras i större omfattning i media och skapar debatter runt om i världen. För att begripa vad detta innefattar för sjuksköterskor så är det nödvändigt att kartlägga vilka förhållningssätt som råder och vilka aspekter som bör bejakas i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 4. 4. Hållbar produktion i svenska tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :MURSAL HASSAS; MARYAM TARIK HAMAD; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens produktion är hållbarhet en viktig aspekt. Utan en hållbarhetssyn påverkas inte bara ekonomin och miljön negativt utan också människan och dess framtida generationer. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av möjliga arbetsrelaterade stressfaktorer på vårdavdelning på sjukhus - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amelie Hallberg; Stina Wessling; [2017]
  Nyckelord :ethics; nurse; stress; ward; work environment.; arbetsmiljö; etik; sjuksköterska; stress; vårdavdelning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Sjuksköterskors arbetsmiljö är enligt tidigare forskning ansträngd. Hög arbetsbelastning och stress påverkar patientsäkerheten och leder till ohälsa och sjukskrivningar hos personal. Stress definieras som ett tillstånd där människor reagerar på någon aktivitet, händelse eller liknande. LÄS MER