Sökning: "stroke patient erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden stroke patient erfarenhet.

 1. 1. "Hjälp, jag har drabbats av en stroke!" : Ambulanssjuksköterskans följsamhet till bedömningsinstrument vid stroke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Morgan Malmsten; Fredrik Palmgren; [2022]
  Nyckelord :prehospital strokebedömning; bedömningsinstrument; ambulanssjuksköterska; snabbspår räddahjärnan; PreHAST; AKUT-test; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Stroke är ett samlingsnamn för blodproppar eller blödningar i hjärnan, som i sin tur orsakar en syrebrist i hjärnvävnaden. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av kommunikation i vårdmöten för personer med afasi efter stroke : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Angelika Fredberg; Kristian Rizidj; [2022]
  Nyckelord :aphasia; communication; experience; healthcare; patient; stroke; afasi; erfarenhet; hälso-och sjukvård; kommunikation; patient; stroke;

  Sammanfattning : Background: Aphasia related stroke affects an individual's ability to formulate and comprehend language, making communication difficult. This communicative impairment is caused by a stroke, affecting around 15 million people worldwide. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar upplevelser av att kommunicera vid afasi ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Wallstav; Moa Levänen; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; patientperspektiv; patientens erfarenhet; upplevelse; afasi;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: För patienter med afasi är det svårt att ge uttryck för sina tankar och åsikter relaterat till skada i språkcentrum, vanligtvis till följd av stroke. Det finns olika sorter av afasi vilket visar sig som olika typer av språksvårigheter. Sjuksköterskan behöver anpassa kommunikationen efter patientens behov. LÄS MER

 4. 4. Att leva med depression efter stroke : En litteraturstudie ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Chatarina Andersson; Felicia Schützer; [2021]
  Nyckelord :Stroke; depression; erfarenheter; patient;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Stroke är den vanligaste orsaken till komplexa funktionshinder hosvuxna. Depression förekommer hos 33–40% av de som drabbats av stroke och är ett tillstånd somofta blir underbehandlat, därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om patientenserfarenheter för att identifiera symtom och ge adekvat behandling. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av egenvård efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jenny Jonsson; Jonna Uttman; [2021]
  Nyckelord :Egenvård; stroke; erfarenhet; patient;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken och tredje största orsaken till funktionshinder i världen och i Sverige insjuknar över 25 000 människor varje år. Egenvård en vanlig företeelse i återhämtningen efter stroke och det är sjuksköterskans roll att ge patienten de verktyg som behövs för att egenvården ska kunna utföras på ett patientsäkert och personcentrerat sätt. LÄS MER