Sökning: "ett tal om"

Visar resultat 1 - 5 av 1659 uppsatser innehållade orden ett tal om.

 1. 1. Domänsspecialisten. En diskursanalytisk studie av hur roller formas i ett förändringsprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eira Brandby; [2023-03-01]
  Nyckelord :diskursanalys; reformteori; sensemaking; förändringsprojekt;

  Sammanfattning : Syfte: När arbetsrutiner i en verksamhet behöver förändras eller förstärkas utvecklas ofta en ny roll eller nya rutiner för en etablerad grupp i verksamheten. Förändringar som införs efter fattade politiska beslut införs som reformer i verksamheter. LÄS MER

 2. 2. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER

 3. 3. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Experimental Investigation of High Prandtl Number Flow in Additive Manufactured Channels

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LINDA YANG; [2023]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Heat transfer; Darcy friction factor; Nusselt number; Minichannel.; Friformsframställning; Värmeöverföring; Darcy friction factor; Nusselt number; Minikanal.;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) rapidly evolves and expands into new industries dueto its great design freedom and time savings. Injection molding is an excellentindustry where AM can help reduce cooling time by printing complex coolingchannels for more effective and uniform cooling. LÄS MER

 5. 5. Saxofon, syntljud och sångreverb : En studie om 1980-talets popmusik och dess soniska markörer i samtida populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mats Norrgård; [2023]
  Nyckelord :80-tal; popmusik; sound; retro; sonic markers; nostalgi; musikteknologi; musikproduktion;

  Sammanfattning : I denna rapport har jag, baserat på intervjuer, litteraturstudier av vetenskaplig litteratur och populärvetenskapliga artiklar samt egna musikanalyser, sammanfattat kännetecken eller detaljer i popmusik från 1980-talet som kan sägas vara typiska soniska markörerför den tiden. 1980-talet var en övergångsperiod från det analoga till det digitala, och en stor mängd ny musikteknologi som digitala syntar, trummaskiner och inspelningsutrustning kom ut på marknaden, vilket bidrog till en hel del nya sound inom popmusiken. LÄS MER