Sökning: "examensarbete Peab"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete Peab.

 1. 1. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Produktionsuppföljning : För att underlätta styrning i projekt samt ge återkoppling i form av produktionsdata till kalkylator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anders Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Kalkyl; byggstyrning; projektstyrning; uppföljning; produktivitet; avstämning; erfarenhetsåterföring; erfarenhetsvärden;

  Sammanfattning : För att lära sig och förbättras är det viktigt att ta till vara på erhållna erfarenheter. Det är även  viktigt att genom rätt beslut driva projekt på ett lönsamt sätt. Vid företaget i fallstudien upplever kalkylatorerna att erfarenhetsåterföringen och uppföljningsarbetet har brister. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) i praktiken : En studie av BIM i praktiken hos Peab Bygg Öst 1

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hewan Nayoli Pinto Dias dos Santos; [2018]
  Nyckelord :BIM; construction bidding; preconstruction phase; construction execution; visualization; 3D printer; efficiency; implementation.; BIM; anbud- och kalkylskede; projektering; produktion; visualisering; 3D skrivare; effektivisering; implementering.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrevs under höstterminen 2014 i samarbete med Peab region Bygg Öst 1 i Stockholm och syftar till att utreda hur dem arbetar med BIM i praktiken. Examensarbetaren fördjupar sig i ämnesområdet BIM och hur användningen av den 3D tekniken kan se ut i praktiken i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Philip Linnskog; Samuel Tanskanen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; miljö; arbetsmiljö; effektivisering; lönsamhet; digitalisering; ledningssystem; KMA;

  Sammanfattning : För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. LÄS MER

 5. 5. Arbetsberedningar i produktion : En analys av arbetsberedning med syfte att effektivisera och förbättra produktionen på Peab

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Michaela Eriksson; Julia Andersson; [2017]
  Nyckelord :Work preparation; bank of experience; quality controls; work environment; Peab; Arbetsberedning; erfarenhetsåterföring; egenkontroll; arbetsmiljö; Peab;

  Sammanfattning : Studier visar att god planering sänker omkostnader och kostnader för ÄTA-arbeten. Det innebär att genomtänkt planering blir en allt viktigare faktor för att kunna minska kostnader för slöseri samt uppnå en effektiv produktion och god kvalitet. Ett hjälpmedel för att uppfylla detta är verktyget arbetsberedning. LÄS MER