Sökning: "Johan sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Johan sandberg.

 1. 1. Det dubbla uppdraget : Hur samhällskunskapslärare arbetar med normer och mot normbrytande beteende i skolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Larsson; Marcus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Phenomenography; Norm-breaking behaviour; Teachers; Citizenship; Inclusion; Fenomenografi; Normbrytande beteende; Lärare; Samhällsmedborgare; Inkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine civic teacher’s perception of the twofold purpose of the Swedish education system. The duality consists of supplying subject knowledge to the pupils and at the same time mediate norms and values specified in the regulatory documents for Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Solvärme som energieffektiviseringsmetod för badhusanläggningar : Solar heating as an energy efficiency method for bathing facilities

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; Solvärme; Solvärmeteknik; Fjärrvärme; Solfångare; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Swe: Uppvärmning med hjälp av solvärme är ett alternativ som är värt att starkt överväga. Badhus och simhallar som kräver stora mängder energi under sommartid har mycket att hämta från en solvärmeanläggning. Bättre kan det bli om investeringen läggs på ett hybridsolfångarsystem. LÄS MER

 3. 3. Problem och förbättringsåtgärder för termisk komfort och energi på en glasbyggnad i Gävle – en fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johan Käck Nauclér; Peter Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; energy consumption; glass building; IDA-ICE; simulations; Termisk komfort; energianvändning; glasbyggnad; IDA-ICE; simulering;

  Sammanfattning : Det byggdes många byggnader med fasader av glas under 90-talet. Arkitekterna ville med detta framhäva en design som var luftig, ljus, genomskinlig och som hade god tillgång till naturligt dagsljus. Dock finns problem med dessa byggnader eftersom de ofta har hög energianvändning och dålig termisk komfort. LÄS MER

 4. 4. Leder ökad medellängd på massaved till ökad prestation vid skotning i gallring?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/School for Forest Management

  Författare :Johan Nordstrand; Carl Philip Sandberg; [2018]
  Nyckelord :skogsekonomi; miljö; skogsägarförening;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to determine whether the production of a forwarder is more effective when the wood is cut into pieces with an average length of 4,8 meters compared to 4,5 meters. Before the test was carried out, a harvester felled and cut the wood in a total of eighteen sample surfaces. LÄS MER

 5. 5. Svensk Råvattenkontroll: Fallstudie Rökebo Vattenverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Johan Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Råvatten; Råvattenkontroll; Hydrogeologi; Sverige; Vattenverk; Inducerad infiltration;

  Sammanfattning : Vattenkvaliteten i svenska yt, - och grundvatten riskerar att försämras i framtiden på grund av klimatförändringar (Svenskt Vatten, 2007). Bland annat förväntas halten organiskt material i vattnet öka, medeltemperaturen stiga samt förekomsten av virus och bakterier i ytvatten öka (Svenskt Vatten, 2011). LÄS MER