Sökning: "examensarbete finans"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden examensarbete finans.

 1. 1. The reallocation of capital towards green investments : A study on the EU Taxonomy Regulations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :RABBU AHMED; MOSTAFA CHARAFEDDIN; [2021]
  Nyckelord :EU-Taxonomy; sustainable investments; capital allocation; asset management; financial markets; Europe; finance; EU-taxonomi; hållbara investeringar; kapitalallokering; kapitalförvaltning; finansmarknader; Europa; finans;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the introduction of the EU Taxonomy for sustainable activities will affect investors capital allocation towards green investments, and how it will impact the financial market. This master thesis has been conducted with a qualitative approach and semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Hur textbaserade förklaringar bör designas för förbättrad förståelse av AI-baserade finanssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Casper Svensson; Christoffer Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :AI; XAI; finans; UX; prototyp; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Den finansiella sektorn har kunnat ta del av stora fördelar med avancerade AI system som kan förutspå trender och ta egna beslut baserat på tidigare processer. Detta betyder att system som använder AI med 100-tals parametrar kan utföra mer arbete med mindre arbetstimmar än en människa. LÄS MER

 3. 3. Centralization vs. Decentralization: Selection of Downstream Supply Chain Strategy : A single case study on the positioning of purchasing within the Supply Chain of a multinational company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Mazoyer; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Globalization; Outsourcing; Risks; Purchasing; Data Mining; Strategies; Network Design; Selection Framework; Centralization; Decentralization; Scenario; Distribution Network; COVID-19; Supply Chain Management; Globalisering; Outsourcing; Risker; Inköp; Data Mining; Strategier; Nätverksdesign; Urvalsramverk; Centralisering; Decentralisering; Scenario; Distributionsnätverk; COVID-19;

  Sammanfattning : As Supply Chain Management has continuously evolved, it has during recent times been exposed to the opportunities and threats that follow globalization. Firms have the possibility of getting their products/services to customers worldwide by outsourcing processes. LÄS MER

 4. 4. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2019]
  Nyckelord :PC Regression; Vektorautoregression; och Återkopplande Neurala Nätverk: En jämförelse mellan deras förmåga att prognostisera aktieindexavkastning för att konstruera effektiva portföljer; Huvudkomponentregression; vektorautoregression; LSTM; återkopplande neurala nätverk; portföljteori; portföljoptimering; maskininlärning; makroekonomi; finans; aktieavkastning; aktieindex;

  Sammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER

 5. 5. Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wisborn; Ahmed Ben Moussa; [2019]
  Nyckelord :Finans; Fastigheter; Amorteringskrav; Behavioural finance; Abnormal avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Amorteringskravets påverkan på fastighetsbolagens aktiekurser på en orolig bostadsmarknad. Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: NEKH01, Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Wisborn och Ahmed Ben Moussa Handledare: Claes Bäckman Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de kommersiella fastighetsbolagen har haft bättre avkastning än bostadsfastighetsbolagen på stockholmsbörsen efter amorteringskravets införande. LÄS MER