Sökning: "examensarbete fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete fritidshem.

 1. 1. Att vara eller inte vara i skolans värld – men vilken roll har fritidslärarna? : Ett examensarbete om fritidslärarnas syn på rollen i samverkan med lärarna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jeanette Bergström; Amanda Forsström; [2019]
  Nyckelord :Goffman; dramaturgi; fritidshem; fritidslärare; lärare; roll; samverkan; skola;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. LÄS MER

 2. 2. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets användande av utomhusmiljö och dess närmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Nilsson; Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :fritidshem; plats; utevistelse; utomhusmiljö; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete grundar sig i att vi som studenter upplevt en avsaknad till ett pedagogiskt synsätt när det kommer till utevistelse och utomhusmiljön under våra verksamhetsförlagda utbildningar. Dessa situationer är ofta något som blir bortglömda och upp till eleverna att själva sysselsätta sig med. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 5. 5. Då började några killar dansa framme vid tavlan : Om att motverka traditionella könsmönster i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Granström; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhetsarbete; normkritik; fritidshem; aktiviteter; pojkar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har studerat hur lärare inom fritidshem arbetar för att utmana och få med sig pojkar att delta i aktiviteter som anses vara flickkodade. Frågeställningarna handlar om hur personalen upplever att pojkarna gör sina val och vad som påverkar valen, hur deras planering och arbetssätt ser ut för att bryta rådande könsnormer vad gäller pojkars aktivitetsval samt hur fritidslärare ser på dem möjligheter och utmaningar som finns i arbetet. LÄS MER