Sökning: "examensarbete liu logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete liu logistik.

 1. 1. Underlag för beställningssystem för en återförsäljare av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Axel Björk; Felix Rehbein; [2019]
  Nyckelord :lager; lagerföring; lagerhållning; eok; eoq; tak; takpannor; beställningssystem; beställningspunkt; säkerhetslager; logistik; frakt;

  Sammanfattning : Det är viktigt för företag som säljer eller tillverkar produkter att veta när efterfrågan för dessa produkter uppstår och hur stor den efterfrågan är. Utifrån detta kan sedan företag med hjälp av materialstyrningsmetoder bestämma när produkterna ska köpas in eller tillverkas. LÄS MER

 2. 2. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 3. 3. Reducering av kapitalbindning genom förändrad lagerstyrning : En studie på Husqvarna Group med fokus på inköp från avlägsna leverantörer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Adam Barrdahl; Simon Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Inköp; Lagerstyrning; Kapitalbindning; Totalkostnad; Säkerhetslager; Orderkvantitet; Konsignation; Flexibilitet;

  Sammanfattning : Studien utfördes under våren -18 som ett examensarbete på Husqvarna Group gentemot företagets inköpsavdelning. Författarna studerar masterutbildningen Logistik som en del av sin civilingenjörsutbildning på Linköpings Universitet. LÄS MER

 4. 4. Development of the frequency optimization model for the national freight flows in Samgods

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erica Hellberg; David Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Samgods; Frekvensoptimering; Konsolidering; Logistik;

  Sammanfattning : I verktyget Samgods utförs totalkostnadsberäkningar om hur många gånger per år som transporterna av gods ska utföras, det vill säga med vilken frekvens. I den nuvarande frekvensoptimeringsmetoden i Samgods optimeras inte dessa frekvenser, vilket främst beror på att optimeringsproblemets kostnadsfunktioner är icke-konvexa. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster : En fallstudie på Tetra Pak i Lund

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robert Kezovski; [2017]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala hållbarhetskriterier; CSR; 3PL och anti-korruption;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Corporate social responsibility och dess inverkan vid inköp av globala 3PL tjänster - En fallstudie på Tetra Pak i Lund Ämne: Examensarbete i logistik, 30hp Datum: 2017-05-24 Författare: Robert Kezovski Handledare: Hana Hulthén Examinator: Helena Forslund Bakgrund: GT&T är den inköpsavdelning inom Tetra Pak som tillhandahåller företaget med de transportlösningar som Tetra Pak behöver när de ska transportera olika material och färdiga produkter (Process development manager, 03-04-2017). Tredjepartslogistik (3PL) innebär användning av externa företag för att utföra logistikfunktioner som traditionellt förvaltas av tillverkningsföretag såsom transport och lagring (Skjoett-Larsen, 2000). LÄS MER