Sökning: "examensarbete systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden examensarbete systemutveckling.

 1. 1. Designing dashboards – visualizing software metrics for Continuous Delivery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Chan; [2018]
  Nyckelord :Continuous Delivery; Software metrics; Dashboard design; Information radiator; Continuous Delivery; Mätvärden; Kontrollpanel; Informationsradiator;

  Sammanfattning : Feedback is an essential part of the software delivery process. Software metrics, as feedback, can give knowledge about the essential parameters that affect the software development process. An improved understanding of the software development process can facilitate more effective software management. LÄS MER

 2. 2. An experimental investigation of a crossover concept for high accuracy indoor positioning systems

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö InformationsteknikHögskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Andreas Lind; [2015]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; BLE; Indoor-positioning system; HAIP; Network centric; Mobile centric; Android; Locantis;

  Sammanfattning : To know your whereabouts is important and sometimes exact position is the determinant of success or not. Since the launch of the USA made Global Positioning System (GPS) in the late 1970s, global tracking has been available both for military and civilian use. LÄS MER

 3. 3. Scrum i ett småskaligt projekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Börjesson; Kim Ehrenpohl; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den agila utvecklingsmetoden scrum är en erkänd metodik inom systemutveckling som möjliggör noggrann utvärdering, testning och iteration inom utvecklingsprojekt. Scrum appliceras i projekt där scrumteamet normalt består av 3-9 personer. LÄS MER

 4. 4. Att skapa sammanhållning via ett systemutvecklingsprojekt : med inspiration av idrottspsykologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Ola Swärd; Anton W Krogars; [2014]
  Nyckelord :Participatory design; Systems development; Cohesion; Sports psychology; Användarmedverkan; Systemutveckling; Sammanhållning; Idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts av två studenter vid Högskolan Dalarna i samarbete medIT-konsultbolaget Istone Concrevi. Edsbyverken, som är en möbeltillverkare baserad i Edsbyn,är kund hos Istone och har ett behov att öka sin leveranssäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Användarcentrerad utveckling – Design av rehabiliteringshjälpmedel för strokepatienter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sara Lyckstedt Vis; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i Sverige. Personer som insjuknar i stroke drabbas vanligen av olika typ och grad av kognitiva funktionsnedsättningar. Detta påverkar förmågan att klara av vardagen, sociala aktiviteter och digital interaktion. LÄS MER