Sökning: "exempel på teknisk rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden exempel på teknisk rapport.

 1. 1. Konsten att samla upp släckvatten : En fallstudie av svensk släckvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Fredrik Roos Lindell; [2020]
  Nyckelord :Extinguishing water; rescue service; collection; extinguishing water resource; Släckvatten; räddningstjänst; uppsamling; släckvattenresurs;

  Sammanfattning : Släckvatten är den biprodukt som blir kvar efter att en brand är släckt och innehåller många olika föreningar som är skadliga för miljö och hälsa. Till exempel kan ett utsläpp av släckvattenslå ut en vattentäkt som tar många år och kostar många miljoner att återställa, om det ens går. LÄS MER

 2. 2. A comparative study on the prospects of sustainable aviation fuels in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Daniel Katebi; Olle Hoffman Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aviation industry needs to move towards a more sustainable future to achieve the climate goals set forth by the European Union (to reach a climate neutral economy by 2050), and in the recent past the interest in sustainable jet fuel has increased. In this report we compared different feedstocks and pathways for production of sustainable jet fuels from an economical, technical and environmental perspective for long-term implementation. LÄS MER

 3. 3. Fartreglage för elektriska båtar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amira Kvist; Petter Elnerud; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar det genomförda projektarbetet att utveckla ett fartreglage för elektriska båtar. Uppdragsgivaren var företaget GreenStar Marine och projektet gjordes som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan. LÄS MER

 4. 4. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER