Sökning: "experiment med is"

Visar resultat 1 - 5 av 2160 uppsatser innehållade orden experiment med is.

 1. 1. "Sänkt Arbetsgivaravgift och Efterfrågan på Utbildning - Har en sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar inneburit en lägre efterfrågan på högre utbildning? "

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Philip Eriksson; William Lagnéus; [2021-02-09]
  Nyckelord :Payroll tax; higher education; policy evaluation; Difference-in-Difference; tax incidence; opportunity cost;

  Sammanfattning : This paper uses official statistics gathered from Statistics Sweden in order to evaluate if the payroll tax cuts from 2007 and 2009 had an impact on the demand for higher education in Sweden. In 2007, the Swedish government reduced the payroll tax for all youths 18-25. LÄS MER

 2. 2. Simulating Effects of Agent Velocity Changes on Crowd Behavior During Fire Emergency Evacuations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Charlie Mårtensson; Jacob Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fire emergencies are both deadly and difficult to accurately model in real life. Computer-simulated crowds provide a way to observe the possible outcome of a fire emergency evacuation without endangering real human subjects. LÄS MER

 3. 3. Bakgrundsljud: påverkan på den mentala arbetsbelastningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Mental workload; Office environment; Eye-tracking; Background noise; Pupil dilation; Mental arbetsbelastning; Kontorsmiljö; Ögonkamera; Bakgrundsljud; Pupillutvidgning;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är viktig för hälsan. Den kontorstypen vi arbetar i har en betydande påverkan på individen. Vi vet idag att buller, speciellt över en längre tid bidrar till negativa hälsoeffekter. Trots det utformar vi kontor med öppnare landskap där arbetstagare inte kan kontrollera bakgrundsljudet. LÄS MER

 4. 4. A DMAIC based framework to conduct Measurement System Analysis : A case study at Northvolt AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anshuman Manickam Vinoth; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the project was to develop a framework for the execution of a Measurement System Analysis (MSA) which would help determine capability of a measurement system. The strategy behind carrying out this thesis has been to draft a framework which is based on the Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC) model for a Measurement System Analysis (MSA) which would enable to gain a better understanding of the capability of measurement instruments that are used to control the quality of production processes of lithium-ion batteries. LÄS MER

 5. 5. En Jämförelse av För- och Nackdelar med VR och Tvådimensionell Visualisering inom Testning och Verifikation av Autonoma Fordonsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Eivind Eriksson; Alfred Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; simulering; testning;

  Sammanfattning : The goal of this study is to compare the differences between Virtual Reality with a head mounted display and traditional, 2-dimensional monitors when used in simulation and testing. By conducting this comparison, the aim was to find out whether a visualization method that uses 3-dimensions as opposed to a method which only uses 2-dimensions, provides a better solution for viewing 3-dimensional data gathered from actual vehicles in real-world tests. LÄS MER