Sökning: "barnidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet barnidrott.

 1. 1. Barnidrott och föreningsavgifter : En studie om föreningslivet, ideellt arbete och avgift

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ahmed Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Sport education; compounds; fees; parents; voluntary work; members; Idrottspedagogik; föreningar; avgifter; föräldrar; ideellt arbete; medlemmar;

  Sammanfattning : Sports club fees keep increasing among members and participants in Sweden, as an effect of proffesionalization and commersialization. When the Swedish National Sports Association abolished the amateur rules in 1967, the state and the market gained more possibilities to affect the Swedish sports movement. LÄS MER

 2. 2. "Man måste få misslyckas för att lyckas" : En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jonathan Rahmqvist; Jonathan Wiklund Uljons; [2019]
  Nyckelord :tävlingsmoment; barnidrott; idrottstränare; press; styrdokument; riktlinjer; press; föräldrar; elitsatsning;

  Sammanfattning : Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Den roliga idrotten : Vad gör barnidrott kul - enligt barnen själva?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Anders Ögren; [2019]
  Nyckelord :Youth sports; participation; commitment; Barnidrott; deltagande; engagemang;

  Sammanfattning : A common reason for engaging in sport activities is because it’s fun and enjoyable. But what is it that makes a certain activity fun and enjoyable? The answer isn’t so obvious and may be different depending on who is answering it. This study aimed to increase the knowledge regarding what is fun about sports. LÄS MER

 4. 4. Föräldraengagemang på ponnytävling : ur hoppdomares perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Lunneborg; Johanna Sondell; [2018]
  Nyckelord :föräldraengagemang; föräldrapress;

  Sammanfattning : Equestrian is the second largest youth sport in Sweden, over half a million Swedes are involved in the sport. Children often start their show jumping career in pony classes at smaller shows. In Sweden children are allowed to compete pony until the year they turn 20. LÄS MER

 5. 5. Baksidan av det betydelsefulla engagemanget : En kvalitativ studie av föreningars arbete gällande idrottsföräldrar vid barnidrott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Andersson; Johanna Lagerstrand Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien görs i samråd med Smålands Innebandyförbund där syftet är att kartlägga vad som anses vara ett positivt respektive negativt beteende hos idrottsföräldrar. Mer precist handlar det om att studera innebandyföreningars arbete med föräldrafrågan inom barnidrott. LÄS MER