Sökning: "copingstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet copingstrategi.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexandra Schultz; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; stress; arbetsrelaterad stress; stresshantering; coping. New Public Management;

  Sammanfattning : Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. LÄS MER

 3. 3. Att spela online-spel som kvinna : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sitt online-spelande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Kotkamaa; [2020]
  Nyckelord :online-gaming; community; prejudice; coping; achievement; online-spel; gemenskap; fördomar; coping; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få större förståelse för kvinnors upplevelser av deras online-spelande. Studien baserades på 10 semi-strukturerade intervjuer som sedan analyserades med en tematisk analysmetod för att hitta gemensamma mönster hos kvinnorna som deltog. LÄS MER

 4. 4. Studentidrottares upplevelse av att studera vid ett riksidrottsuniversitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jill Allmark; Nathalie Thelin; [2020]
  Nyckelord :dual career; elite sport; The athletic career transition model; The holistic athletic career model; dubbel karriär; elitidrott; Holistiska karriärutvecklingsmodellen; Karriärövergångsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka studentidrottares upplevelse av att kombinera studier påakademisk nivå med elitidrott på ett Riksidrottsuniversitet. Specifikt undersöktesstudentidrottare som inte hade någon koppling till en elitmiljö, det vill säga studentidrottaresom elitsatsade men vars idrottsförbund inte hade ett samverkansavtal med lärosätet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att flyttas från en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caisa Korse; Martina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Intensive care; general ward; patient transfer; experiences; Intensivvård; vårdavdelning; patientförflyttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överföringen mellan en intensivvårdsavdelning till en vårdavdelning utgör en stor risk gentemot patientsäkerheten och är en stor utmaning då dessa patienter är de sjukaste i vårdkedjan. Förflyttningen innebär en stor förändring för patienten då de har skapat sig en trygghet i platsen på intensiven som de då kommer att fråntas. LÄS MER