Sökning: "explorativ faktoranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden explorativ faktoranalys.

 1. 1. Personalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofie Lökholm; [2020-01-13]
  Nyckelord :Särskild begåvning; gifted; acceleration; berikning; mentorskap; nivågruppering; kvantitativ; enkät; explorativ faktoranalys; kritisk realism; teorier om särskild begåvning;

  Sammanfattning : Syfte:Det finns en begränsad forskning i Sverige om skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning. Syftet är att med en explorativ studie med Likertskala undersöka skolpersonalens attityder till och kunskaper om särskilt begåvade elever och lärarnas undervisning i en kommun. LÄS MER

 2. 2. Psykometrisk utvärdering av G-DIT : ett nytt screeningformulär för hasardspelsyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bergvik; Carina Wigren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spel- och spelberoende är ett angeläget område att beforska då det visat sig ha enorma konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Examensuppsatsen syftade till att psykometriskt utvärdera ett nyutvecklat screeningformulär för spelberoende Gambling DisorderIdentification Test (G-DIT). LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar professionella i olika karriärstadier?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Helena Ekman; Ellinor Ralmé; [2019]
  Nyckelord :Motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; professions; career stages; job satisfaction; academics; Motivation; Inre motivation; Yttre motivation; Professioner; Karriärsstadier; Arbetstillfredsställelse; Akademiker;

  Sammanfattning : Motivation är ett relevant ämne för att företag ska kunna motivera och styra anställda på ett optimalt sätt. Anställda som är motiverade är mer produktiva (Linder, 1998) och det leder till att organisation gynnas genom en ökad prestation (Sekhar, Patwardhan, & Singh, 2013). LÄS MER

 4. 4. En revisors trovärdiga image

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amra Feratovic; Lina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Trovärdig; image; individperspektiv; revisionsbranschen; attribut; demografiska aspekter;

  Sammanfattning : En revisors trovärdiga image är ett viktigt ämne att studera eftersom revisorer måste veta vad som krävs för att de ska framstå som trovärdiga inom revisionsbranschen. Det är även särskilt viktigt ur ett individperspektiv, där olika individers personligheter kan påverka vad som anses vara en trovärdig image. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets påverkan på inre & yttre motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Hansson; Sara Sundin; [2017]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Laissez-faire ledarskap; Inre motivation; Yttre motivation; Chefer; Medarbetare; Self determination theory;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att undersöka hur anställdas inre och yttre motivation påverkas av upplevd ledarskapsstil hos sin närmaste chef. Problematisering: Tidigare forskning visar på motsägelsefulla resultat och har inte tagit hänsyn till samtliga valda ledarskapsstilar och dess relation till inre och yttre motivation. LÄS MER