Sökning: "exploratory conversations"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden exploratory conversations.

 1. 1. Standardisering som grund till utveckling av enstycksflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Filip Ohlsson; Graziano Russetti; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nimoverken is the world's largest producer of drying cabinets, located in Hova, Sweden. Drying cabinets are sold mainly in the Nordic countries and to a lesser degree to USA, England and South Korea, where drying cabinets are an increasing niche product on the market. LÄS MER

 2. 2. Sunscreens Imploded : An eco-cultural exploration of enskinment, protection, and vulnerability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Tobias Bharucha; [2022]
  Nyckelord :Sunscreen; SPF; Protection; Vulnerability; Care; Toxicity; Ecologies; Skin; Enskinment; ‘Endocrine Disruptors’; Skin Cancers; Racialised Beauty; Smell;

  Sammanfattning : In this thesis I explore sunscreen use-practices, imaginaries, and material flows. I aim to understand how young people in the globally-immersed UK use sunscreens and how they makesense of them. LÄS MER

 3. 3. Information Operations & The Rising Threat in the Cyber Domain. Case Study of Finnish Governments Addressing the Cyber Threat Environment and Policies Countering Information Operations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuuli Marjaana Järvinen; [2021-07-27]
  Nyckelord :Information operations; information warfare; cyber environment; extended security; policy analysis; hybrid influence;

  Sammanfattning : This research was inspired by two courageous Finnish women, journalist Jessikka Aro and PhD Saara Jantunen, who shined a light on Russian hostile behaviour on the Internet and started discussions about information operations nationally and internationally all over the world. Due to personally becoming a target of aggressive information campaigns, Jessikka Aro had to move abroad from her home as the Finnish Security and Intelligence Service suggested there is nothing to be done to counter the attacks or safeguard her from getting harassed online and "offline". LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel i matematikundervisningen.En undersökning som visar hur delaktighet, motivation, inlärning och analysförmåga påverkas vid användning av digitala läromedel i utforskande samtal under matematikundervisningen.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Lahdo Evelin; [2021]
  Nyckelord :Digital teaching materials; exploratory conversations; mathematics; primary school; Digitala läromedel; utforskande samtal; matematik; grundskola;

  Sammanfattning : Inom skolvärlden har traditionella läromedel såsom böcker, papper och pennor alltid varit en förutsättning för att en lektion skall hållas. Idag lever vi i en mer digitaliserad värld med mycket teknik som både underlättar och effektiviserar vår vardag. LÄS MER

 5. 5. Med hunden som kollega : En explorativ studie om hur sociala tjänstehundar kan användas i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Daniella Holmström; [2021]
  Nyckelord :Social service dog; Dog assisted interventions; social work; social support; Social tjänstehund; Hundassisterade insatser; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Examinationsarbetet syftade till att, utifrån utbildade sociala tjänstehundförares perspektiv, utforska hur utbildade sociala tjänstehundar används i olika områden av socialt arbete. Vidare syftade undersökningen till att undersöka vilka för- och nackdelar utbildade tjänstehundförare upplever med hundassisterat socialt arbete. LÄS MER