Sökning: "föräldraledighetslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet föräldraledighetslagen.

 1. 1. Förläggning av ledighet - vad händer när parterna inte kan komma överens? En jämförelse mellan bestämmelserna avseende ledighetens förläggning i föräldraledighetslagen och semesterlagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Annika Aus; Freja Modig; [2019]
  Nyckelord :Föräldraledighetslagen Semesterlagen Föräldraledighet Semester Förläggning av ledighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1900 infördes den första lagstadgade regleringen kring föräldraskap och 38 år senare trädde Sveriges första semesterlag i kraft. Idag är ledigheten en viktig anställningsförmån och med tiden har arbetstagare fått större inflytande vid förläggning av ledighet. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrättsliga lagar och regler : Vilka är dessa och hur uppfattas de av arbetsgivare i svenska lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sara Hansson; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; lagar; arbetsgivare; labour law;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet kartlägger och sammanställer de viktigaste lagar och regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i svenska lantbruksföretag. De lagar och regler som behandlas är: medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen, diskrimineringslagen samt ett kort avsnitt om förmåner. LÄS MER

 3. 3. Föräldraledighetslagen och föräldralön - Jämställdhet i praktiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det övergripande jämställdhetspolitiska målet i Sverige delas in i fyra delmål, där ett delmål är att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hem- och omsorgsarbetet. En del i att uppnå detta är att arbeta för en ökning av mäns uttag av föräldraledighet. LÄS MER

 4. 4. Familj eller karriär i arbetslivet, måste man välja? : -en uppsats om arbetstagares skydd mot diskriminering i arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Engström; [2014]
  Nyckelord :discrimination; parental leave; pregnant workers; equal treatment of men; occupation; woman in matters of employment; diskriminering; föräldraledighet; gravida arbetstagare; likabehandling av;

  Sammanfattning : Pregnant workers are considered at risk in the labor market and therefore need extra protection from employment discrimination . The purpose of this essay is to investigate what protection of pregnant workers against discrimination in employment situations and  if  there  is  no  corresponding  protection  for  female  workers  claim  the  right  to parental leave. LÄS MER

 5. 5. Föräldraledighetslagen som diskrimineringslag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Neidre; Therese Johannesson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER