Sökning: "förbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet förbehandling.

 1. 1. Bindningsstyrka mellan komposit och porslin för metallkeramik med förbehandling av olika  reparationssystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Linnea Liljenborg; Ghinwah Chaaban; [2021]
  Nyckelord :Adhesive resin; bonding strength; composite material; metal-ceramics; porcelain repair system; Adhesiv resin; bindningsstyrka; kompositmaterial; metallkeramik; reparationssystem.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro studie är att undersöka olika kompositbaserade reparationssystem och dess bindningsstyrka till porslin för metallkeramiska konstruktioner. Material och metod: Metallstavar tillverkades via CAD/CAM i CoCr (5.0x5.0x15. LÄS MER

 2. 2. Fallvänlig asfalt för gång- och cykelbana - En studie kring inverkan av tid, gummiinblandning och lagringsförhållande på hållfastheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ashraf Al Saidi; Ghulam Murtaza Begzad; [2021]
  Nyckelord :Gång- och cykelbanor; gummiasfalt; modifiering; gummigranulat; bitumen; Marshallstabilitet; hållrumshalt.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska cykelvägnätet utgörs av cirka 22 800 km väg. Dessa är fördelade på statliga cykelvägar (cirka 2800 km eller 12,29 procent), kommunala cykelvägar (cirka 18 900 km eller 82,89 procent) och enskilda cykelvägar (cirka 1100 km eller 4,82 procent). LÄS MER

 3. 3. Modern Housing Valuation : A Machine Learning Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathan Allard; Tobias Hagström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary goal of this report was to examine and demonstrate how machine learning methods can be used to produce accurate and useful apartment valuation models, focusing on the Stockholm market. Furthermore, the paper analyzed how different attributes, including apartment descriptions, affect the price of an apartment. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Sentence Representations in Semantic Text Similarity Tasks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nils Balzar Ekenbäck; [2021]
  Nyckelord :sentence representations; semantic text similarity; sentence simi-larity; word embeddings; sentence embeddings; meningsrepresentation; semantisk textlikhet; meningslikhet; or-dinbäddningar; meningsinbäddningar;

  Sammanfattning : This thesis explores the methods of representing sentence representations for semantic text similarity using word embeddings and benchmarks them against sentence based evaluation test sets. Two methods were used to evaluate the representations: STS Benchmark and STS Benchmark converted to a binary similarity task. LÄS MER

 5. 5. Sustainability assessment of urine concentration technologies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Wastewater treatment; urine concentration; alkaline dehydration; nitrification-distillation; ion-exchange; struvite precipitation; MCA; Avloppsvattenrening; urinkoncentrering; alkalisk urintorkning; nitrifikations-destillering; jonbyte; struvitfällning; MKA;

  Sammanfattning : The majority of the nutrients in household wastewater are found in the urine and in order to facilitate the use the nutrients in the urine as fertilizer, the urine can be can be concentrated. To extract the nutrients from the urine, various technologies for urine concentration are being developed today. LÄS MER