Sökning: "före internet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden före internet.

 1. 1. The changes of training activity level in athletes during the COVID-19 pandemic: an analysis of self-determination motivation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Qais Noori; [2020]
  Nyckelord :Pandemic crises; Sport participation; Training in group; Training; Training frequency; Delta i idrott; Groupträning; Pandamuska krisen; Träning; Träning frequency;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka atletens träningsnivå och motivationsnivå när de delta i idrott eller träna under COVID-19 pandemiska krisen. Metod som är användes i denna undersökning var enkätfrågor. LÄS MER

 2. 2. Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tim Frifelt Lundqvist; Jonathan Resman; [2019]
  Nyckelord :Insomnia; Depression; Worry; Rumination; iCBT; 36-Month follow up; Variance analysis; Insomni; depression; oro; ruminering; iKBT; 36-månadersuppföljning; variansanalys;

  Sammanfattning : Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 4. 4. Efficient Intra Prediction for the Next-Generation Video Compression Standard

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hengyu Man; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : VVC (Versatile Video Coding) is a next-generation video compression standard.It is a potential successor to the MPEG-4/H.264 and High EfficiencyVideo Coding (HEVC)/H.265. LÄS MER

 5. 5. WinBro: A Window and Broadcast-based Parallel Streaming Graph Partitioning Framework for Apache Flink

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adrian Ackva; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The past years have shown an increasing demand to process data of various kinds and size in real-time. A common representation for many real-world scenarios is a graph, which shows relations between entities, such as users of social networks or pages on the Internet. LÄS MER