Sökning: "farm business investment"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden farm business investment.

 1. 1. Biokolteknik på lantbruk : en analys av ett investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Christine Hernblom; Sara Schmidt; [2023]
  Nyckelord :Biokolteknik; Lönsamhet; Lantbruk; Investeringsprocess; Biochar technology; Profitability; Agriculture; Investment prosses;

  Sammanfattning : Lantbruksföretag har vanligen stora energibehov och samtidigt relativt små marginaler. Det är därför viktigt med en stabil och lönsam energianläggning. Det blir allt vanligare att lantbrukare investerar i innovativ bioenergiteknik. Detta för att frångå marknadens volatila elpriser och samtidigt producera hållbar bioenergi. LÄS MER

 2. 2. Profitability of animal welfare : a German pig fattening business participating in the German animal welfare initiative “Initiative Tierwohl”

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jana Zibolka; [2021]
  Nyckelord :farm animal welfare; fattening pig production; Initiative Tierwohl; profitability; cost accounting; risk analysis; farm case;

  Sammanfattning : Increasing numbers of people are concerned about the conditions of farm animal husbandry systems and of the whole meat industry as well as of the welfare of farm animals in Germany. The willingness to pay for animal welfare-friendly products is increasing, while until now there is only one market-based farm animal welfare (FAW) label in Germany, the “Initiative Tierwohl” (ITW). LÄS MER

 3. 3. Onshore Wind Energy  Market Analysis : Of Sweden, Poland, and Romania

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTA D'ANGELO; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The shift towards sustainability is a key point in many countries’ energy programs. Among renewable energy technologies, wind power offers high productivity and reliability. However, its profitability is strongly dependent on the support of favorable political environment, national and/or European incentives, and market opportunities. LÄS MER

 4. 4. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2020]
  Nyckelord :farm business investment; laddering technique; means-end chain theory; ZMET;

  Sammanfattning : The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger farms indicating that growing means surviving. LÄS MER

 5. 5. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Mårten Borell; Oskar Jansson; [2020]
  Nyckelord :kassaflöde; investering; amortering; banklån; eget kapital; soliditet; vinstmarginal; cash flow statement; avskrivning; rörelsekapital; Rt; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Ett Lantbruksföretag som vill investera eller konsolidera kräver olika strategier för hur de skall gå till väga när de placerar sitt resultat. Men hur ser företagarnas strategier ut för hur de placerar sitt resultat från verksamheten? Studien syftar till att undersöka hur företagare resonerar kring sina placeringar av resultat från verksamheten och hur väl deras tänkta strategi stämmer överens med vad som skett i företagets ekonomi under en 10 års period. LÄS MER