Sökning: "farmer attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden farmer attitudes.

 1. 1. Factors Influencing Farmers’ Adoption of Climate Change Adaptation Practices : Evidence from Vietnam, Laos, and Cambodia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elice Fällström; [2022]
  Nyckelord :Climate Change Adaptation; Farmer Behaviour; Southeast Asia; Structural Equation Modelling SEM ; Sustainable Agriculture;

  Sammanfattning : Southeast Asia is among the most vulnerable regions to climate change, and its high dependence on agriculture imposes significant challenges on its farming systems. Given these challenges, farmers’ climate change adaptation is becoming increasingly important. LÄS MER

 2. 2. Veterinärbehandlade livmoderframfall hos svenska mjölkkor : förekomst och överlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Leo Krantz; [2022]
  Nyckelord :livmoderframfall; mjölkkor; förekomst; behandling; överlevnad;

  Sammanfattning : Livmoderframfall är en ovanlig komplikation som kan uppstå efter förlossning men bland våra husdjur är kor de som drabbas oftast. Tillståndet innebär att livmodern vänds ut och in och trycks ut genom vulvan. LÄS MER

 3. 3. Farmer´s attitudes towards dairy cow cleanliness : a qualitative study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Hägglund; [2022]
  Nyckelord :attitudes; clean cattle; animal welfare; dairy cow;

  Sammanfattning : Otillräckligt rena mjökkor verkar vara ett växande problem enligt insamlad data från de officiella djurskyddskontrollerna i Sverige. Detta trots att de negativa konsekvenserna som smutsighet kan ha på produktionen är välkända. LÄS MER

 4. 4. Investigating Uppsala Regional Alternative Food Networks - an explorative case study on Farmer-to-Wholesale Food Hubs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Veronica Chifamba; Daniel Petri Cortés; [2022]
  Nyckelord :Alternative Food Networks; ; Local Food Systems; Regional Food Hub; Swedish Food Strategy; Ät UPPsala Län; Small-scale Farmers; Microenterprises; Wholesale; Food Service; Retail;

  Sammanfattning : The sustainability crisis that conventional food systems are suffering worldwide has recently led Sweden and Uppsala County to publish reports on new food strategies. Solutions for the problems need collaborative efforts from a multiplicity of actors. LÄS MER

 5. 5. Klimatförändringar och klimatanpassning i jordbruket: En undersökning om medvetenhet, inställning, hinder och behov hos lantbrukare i Sjöbo kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emelie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :agriculture; climate change; climate adaption; awareness; attitudes; obstacles; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The agricultural sector is both affecting and affected by climate change. Future climate is predicted to be warmer and wetter with more weather extremes. This is going to affect the already vulnerable agricultural sector and we need to strengthen our food production and food security. LÄS MER