Sökning: "feminism och islam"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden feminism och islam.

 1. 1. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 2. 2. The burka ban - liberation or oppression? A discourse analysis of the Danish ‘burka ban’ from a gender equality perspective

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Benedikte Have; [2018]
  Nyckelord :burka; niqab; Denmark; gender equality; gender; feminism; discourse;

  Sammanfattning : This thesis concerns the recent debate about the so-called cover ban in Denmark, which has been known in media as the ‘burka ban’. The ban involves an illegalization of covering of the face that does not have a justifiable cause like weather conditions. LÄS MER

 3. 3. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 4. 4. Slöjan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Meldina Delic; [2018]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; minoriteter; feminism; islam; slöjan;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras multikulturalismen i dagens Sverige och med fokus på kvinnor med slöja. Slöjan har varit väldigt uppmärksammad i media under flera år i västerländska medier. Vissa länder har förbjudit slöjan i t.ex. LÄS MER

 5. 5. Normbrytare inom islam : Svenska mediers skildring av skapandet av ett liberalt islam, baserat på tre normbrytare ur ett västerländskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida-Mari Essberg; Kevin Carlberg; [2018]
  Nyckelord :Islam; breaking the norm; norm breakers; women; imam; Muslims; lgbti; feminism.; islam; normbrytare; bryta normer; kvinnor; imam; muslimer; hbtq; feminism.;

  Sammanfattning : Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. LÄS MER