Sökning: "feminism och islam"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden feminism och islam.

 1. 1. An alternative agenda for gender just peace? : social justice and women’s peace advocacy amid the consolidation of Bangsamoro autonomy in the Southern Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Alexandra Håkansson Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Social Justice; Peacebuilding; Bangsamoro; Philippines; Islam; Feminism; Counter-hegemony; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although the Bangsamoro peace-process in the Southern Philippines has been valued for its gender commitments and potential to build just and sustainable peace, discrimination of the Bangsamoro peoples and other minorities prevail. This thesis uncovers how women peace advocates understand social justice and its remedies in the context of the Bangsamoro peace-process, and which opportunities they have to advance a transformative agenda for justice in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao (BARMM). LÄS MER

 2. 2. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 3. 3. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 4. 4. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 5. 5. Normbrytare inom islam : Svenska mediers skildring av skapandet av ett liberalt islam, baserat på tre normbrytare ur ett västerländskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida-Mari Essberg; Kevin Carlberg; [2018]
  Nyckelord :Islam; breaking the norm; norm breakers; women; imam; Muslims; lgbti; feminism.; islam; normbrytare; bryta normer; kvinnor; imam; muslimer; hbtq; feminism.;

  Sammanfattning : Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. LÄS MER