Sökning: "fun"

Visar resultat 1 - 5 av 800 uppsatser innehållade ordet fun.

 1. 1. Flock O’ War - A Procedural Strategy Game Based on Real-Time Flocking Behaviour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Erik Jergéus; Maria Fornmark; Max Arfvidsson Nilsson; Sigbjørn Kjesbu Drøsshaug; Simon Olsson; Tobias Karlsson; [2020-10-30]
  Nyckelord :flocking behaviour; aggregations; video-game; strategy; procedural generation; human; simulation; unity;

  Sammanfattning : In nature, it is common for animals to move together in a cohesive pattern, butwithout any apparent direction. This is referred to as flocking, herding or schoolingetcetera depending on the species. LÄS MER

 2. 2. OVERCOMING A CONCEPT. OR: FINDING ANNA. - An essay on one person's artistic process of creating one film.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Covers Covers; [2020-07-02]
  Nyckelord :Film; dance; photography; humankind; truth; concept; intuition; freedom; fun; finding;

  Sammanfattning : I made a film. And after that I wrote an essay about the process. The process was about letting go. The film wassupposed to be about truth. LÄS MER

 3. 3. Vad tänker du om cannabis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Möller; [2020]
  Nyckelord :cannabis; youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out secondary school pupils own opinions of cannabis in a development of legalization and liberalization of it in the U.S., nearly in California, Colorado, Washington and Columbia. LÄS MER

 4. 4. "A Carrot on a Stick" : A Qualitative Study on The Impact Gamification Has on Student Motivation and Language Accessibility in the Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eugen Hellström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates how student motivation is affected by gamification and whether gamification can make English as a subject more accessible for Swedish students learning English as a foreign language (EFL) or not. Data was gathered through interviews with five teachers and analyzed through a sociocultural perspective. LÄS MER

 5. 5. The crime in “turning a car from a tool for getting somewhere into a tool for unmistakably being somewhere.” : En hot spots-analys av hög och störande musik från fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Wilund; [2020]
  Nyckelord :Hot spots. disorder; car culture; high-power car audio; GIS.; Hot spots; ordningsstörande beteende; motorkultur; billjud; GIS;

  Sammanfattning : I den här kvantitativa GIS studien har spatiala och temporala koncentrationer/hot spots gällande hög och störande musik från fordon studerats i syfte att undersöka dessa platsers kriminogenitet och gemensamma miljömässiga karaktär samt den sociala kontext som kan vara kopplat till problemet. Studiens resultat visade på tre stabila hot spots men att dessa inte gällde för övrig brottslighet. LÄS MER