Sökning: "hantering av sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden hantering av sorg.

 1. 1. KVINNORS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE VID MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Johansen; Annette Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvinnor; Missfall; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15-25% av alla graviditeter avslutas med missfall. Ett missfall är inte bara en fysisk förlust utan också ett känslomässigt tillstånd av sorg, ångest, rädsla och en förlust av ett efterlängtat barn. LÄS MER

 2. 2. Behövs en hjälpande hand för ett tillåtande samtal? : - En kvalitativ studie om unga mäns känslohantering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Okano; Marika Bäck; [2019]
  Nyckelord :Känslohantering; genus och normer; sociala sammanhang; maskulinitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur unga män hanterar känslor i form av ilska, sorg och rädsla. Områden som studien har fokuserat på är i vilka situationer de unga männen visar känslor, hur de upplever att det är att visa känslor samt hur de upplever stödet från sin sociala omgivning när de visar dessa känslor. LÄS MER

 3. 3. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 4. 4. Att berätta för barn om sorg och död : Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Krystyna Dabrowska; [2018]
  Nyckelord :barnlitteraturen; folksagan; sagoberättande; hantering av sorg; Astrid Lindgren; Fredrik Backman;

  Sammanfattning : Folksagan har påverkat barnböcker ganska tydligt genom åren, mest innehållsmässigt. Men det jag undersöker i min uppsats är själva sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen kan påverka barnets hantering av sorg. LÄS MER

 5. 5. Hur föräldrar hanterar sin sorg efter förlusten av ett barn : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Wallander; Marta Walter; [2017]
  Nyckelord :Bereavement; Parents; Grief; Coping; Literature review; Förlust; Föräldrar; Sorg; Coping; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är det värsta tänkbara som kan ske i livet. Sorgen som kommer med förlusten är tid- och energikrävande. Många förlustdrabbade föräldrar klarar av hanteringen av sorgen vid förlusten, men många föräldrar gör det inte. LÄS MER