Sökning: "hantering av sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden hantering av sorg.

 1. 1. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av behandling vid bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Amina Bulale; Nasumah Koroma; [2020]
  Nyckelord :Behandlingar; Bröstcancer; Kvinnor; Litteraturöversikt; Personcentrerad Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en diagnos som drabbar kvinnor världen över. Riskfaktorer påtalar att alltfler kvinnor förväntas insjukna av denna diagnos. Statistiken visar att kvinnans möjlighet till överlevnad är varierande samt beroende av landets tillgång till behandlingar. LÄS MER

 3. 3. KVINNORS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE VID MISSFALL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jennifer Johansen; Annette Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvinnor; Missfall; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15-25% av alla graviditeter avslutas med missfall. Ett missfall är inte bara en fysisk förlust utan också ett känslomässigt tillstånd av sorg, ångest, rädsla och en förlust av ett efterlängtat barn. LÄS MER

 4. 4. Behövs en hjälpande hand för ett tillåtande samtal? : - En kvalitativ studie om unga mäns känslohantering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Okano; Marika Bäck; [2019]
  Nyckelord :Känslohantering; genus och normer; sociala sammanhang; maskulinitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur unga män hanterar känslor i form av ilska, sorg och rädsla. Områden som studien har fokuserat på är i vilka situationer de unga männen visar känslor, hur de upplever att det är att visa känslor samt hur de upplever stödet från sin sociala omgivning när de visar dessa känslor. LÄS MER

 5. 5. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER