Sökning: "functional text analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden functional text analysis.

 1. 1. Äventyr och vänner : En undersökning av Facebookgruppen On Edge - En mötesplats för tjejer som söker äventyr

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Blomqvist; Maia Nyström; [2019]
  Nyckelord :Keywords: online community; dedication; identity; groups; communication; social media; multimodal analysis; women adventures; physical meetings.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate how a functional and committed online community was established. We have analyzed a Facebook group named "On Edge - a community for girls who seeks adventures" to explore how On Edge is communicating to create dedication and identification amongst its members in their online community. LÄS MER

 2. 2. Läsbarhet i läromedel : En innehållsanalys av läromedel i SO för årskurs 7-9 utifrån systemisk - funktionell lingvistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Janni Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I studien undersöktes meningar som innehöll begreppet demokrati i tre läromedel i SO för årskurs 7-9, med syftet att undersöka kontexterna kring begreppet demokrati. Systemisk – funktionell lingvistik användes som metod för att klargöra hur texterna konstruerade processer och deltagare, samt texternas metafunktionella strukturer. LÄS MER

 3. 3. Fransktalande länder utanför väst – osynlig majoritet i svenska läromedel i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petter Karlsson Söderstrand; [2019]
  Nyckelord :French; Postcolonialism; Kritisk textanalys; Franska; Läromedelsanalys; postkolonialism; väst; Moderna språk; FLE; Francophonie;

  Sammanfattning : The demographics of the French speaking world is rapidly changing, with a majority of the worlds French speakers now residing in African countries with a colonial history with France and Belgium. While the Swedish curriculum for modern languages only specifies that the education should treat areas where the language is spoken, many of the textbooks remain firmly rooted in a Franco-French perspective. LÄS MER

 4. 4. Traduire un portrait de Paris : Une étude sur les problèmes de traduction d’un récit de voyage du français au suédois

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Elisabet Zomegnan; [2018]
  Nyckelord :Travel book; Translation problems; Documentary and Instrumental translation; Skopos theorie; pragmatic and cultural equivalences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the translation problems translating a travel book about Paris, with cultural and historic connotations, from French, source language, into Swedish, target language. The method that is used is Nords’ text analysis model, which is functionalist and pragmatic. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är det bästa som hänt feminismen sen suffrageterna” : En kvalitativ studie om feministiska aktivisters användande av det sociala mediet Instagram

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kajsa Carlsson; Matilda Skogsberg; [2018]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; feminism; third wave; activism; social media; Instagram; multimodal kritisk diskursanalys; feminism; tredje vågen; aktivism; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Studien har fokuserat på hur feministiska aktivister använder sig av det sociala mediet Instagram. Syftet med studien har varit att undersöka hur aktivisterna har använt sig av text och bild samt samspelet mellan dessa och vad för typ av budskap som har kommunicerats. LÄS MER