Sökning: "gärningsmannen"

Visar resultat 16 - 20 av 241 uppsatser innehållade ordet gärningsmannen.

 1. 16. Hedersrelaterat våld - En nödvändig eller rasistisk straffrättslig bestämmelse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Heder; Hedersrelaterat våld; Våld; Hederskultur; Straffrättslig bestämmelse.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersbegreppet finns på något sätt inom alla kulturer. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades hedersproblematiken runt om i västvärlden. I början av 2000-talet slog Sverige av hedersproblematiken, när tre flickor mördades. LÄS MER

 2. 17. Se mig, jag finns : En litteraturöversikt av vårdpersonalens bemötande av våldutsatta kvinnor inom hälsosjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kawsar Hurtig; [2018]
  Nyckelord :Abused women; healthcare; intimate partner violence ipv ; nurses; encounter; Bemötande; hälso- och sjukvården; sjuksköterskor; våldsutsatta kvinnor; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Background: In 2015, 17,000 reports were made of about assault cases in Sweden. In 46% of the reports the perpetrator was in a close relationship with the victim. LÄS MER

 3. 18. Hur gestaltar man ondska? : En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Larsson Swärd; Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Journalism; Terrorism; Representation; Attribute framing theory; Multimodal analysis; Journalistik; Multimodal analys; Terrorism; Porträttering; Mörk Magi; Gestaltningsteorin; Attributdagordningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Anton Lundin Pettersson; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. LÄS MER

 4. 19. Bevisbörda i brottmål i förhållande till den nya samtyckeslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nasim Ewazzada; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisbörda; Beviskrav; Våldtäkt; Samtyckeslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda. Syftet med uppsatsen är att klargöra om bevisbördan påverkats av den nya lagstiftningen. LÄS MER

 5. 20. Etik, Publik & Agens : En kreativ handling av verkligheten.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Filip Jekler; Henrik Hasselberg; [2018]
  Nyckelord :Etik; Publik; Agens; Dokumentärt berättande; Transmedia;

  Sammanfattning : Temat i detta kandidatarbete beröretik, publik och agens. Med detta i åtanke har vi försökt skapa ettnytt sätt att göra en radiodokumentärpå. Vi har använt oss utav transmedialt berättande för en ideal publik. Med hjälp av olika designmetoder har vi försökt skapa ett rum där narrativet ska utspela sig i. LÄS MER