Sökning: "generation power structure"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden generation power structure.

 1. 1. Product Market Competition, Regulation and Innovation: the Impact of Electricity Market Liberalization on Innovation in the Power Generation Sector

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marita Freimane; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Product Market Competition; Deregulation; Inverted-U Relationship; Electricity;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between product market competition, regulation and innovation. A challenge associated with studying this relationship is the reverse causality between competition and innovation. LÄS MER

 2. 2. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
  Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER

 3. 3. En bur gick ut för att finna en fågel : En tolkning av tolv kvinnors berättelser om mödomshinnan och kvinnlig oskuld

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Schiller; [2017]
  Nyckelord :Hymen; female virginity; female sexuality; discipline; power; post-modernistic feminism; Michel Foucault; Claude Lévi-Strauss; Mödomshinna; kvinnlig oskuld; kvinnlig sexualitet; disciplin; makt; postmodern feminism; Michel Foucault; Claude Lévi-Strauss;

  Sammanfattning : This paper is an interview study with 12 women between the ages of 17-88 from Bohuslän, Sweden and their thoughts about female virginity and the hymen. Today it has been proven that there exists no hymen that breaks at a woman’s first sexual intercourse. LÄS MER

 4. 4. Feasibility and Challenges in Microgrids for Marine Vessels

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Xue Wang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the development of distributed generation (DG) and power management technologies, an islanded marine power system, namely microgrid in marine, becomes a promising option for marine power systems and gains an increase in research interest. Microgrid solution provides integration of renewables, energy storage systems and existing generation units. LÄS MER

 5. 5. Wind power and its impact on power prices in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Emilie Rosenlund Soysal; [2015]
  Nyckelord :wind power; power prices; copula; extreme value copula; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Including wind power in the European power system may cause instability in the power market due to the uncontrollable generation capacity. The purpose of this thesis is to investigate the relationship between Danish power prices and wind power produced in Denmark, both in terms of general dependence structure and the extreme dependence. LÄS MER