Sökning: "geometrical robust design"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden geometrical robust design.

 1. 1. Feasibility study for geometry assurance in low volume manufacturing of complex products : With application in the shipbuilding industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Henrik Ehrenberg; Filip Malmenryd; [2020]
  Nyckelord :Geometry assurance; dimensional engineering; low volume manufacturing; complex products; quality assurance; robust design;

  Sammanfattning : Geometrical variation is an unavoidable aspect in all types of manufacturing that may, unless managed, risk failure in fulfilling product requirements which may result in rework, delays and bad publicity. The term geometry assurance includes the tools, methods and processes that can be utilized to manage the effects of geometrical variation and to ensure fulfillment of esthetical, functional and assembly requirements. LÄS MER

 2. 2. Virtual Matching : Från fysisk till virtuell sampassning

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Johan Skog; Charlie Holm Bergstedt; [2018]
  Nyckelord :Click here to ins RD T; Virtual Matching; geometrical robust design; matching; construction; simulation software; tolerance; Scania; PE Geometry ert text; RD T; Virtuell Matchning; monteringssäkring; sampassning; konstruktion; simuleringsprogram; tolerans; Scania; PE Geometry;

  Sammanfattning : I takt mot en digitaliserad värld går de allra flesta arbetsmetoderna mot datorbaserade verktyg. I dagsläget tillämpar Scania arbetsmetoden fysisk sampassning som utförs för sampassning och utvärdering av artiklars avvikelser. LÄS MER

 3. 3. Aktiv dämpning av en skotarhytt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :BIRCAN UZUNOGLU; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skogsindustrin har en viktig roll inom den svenska ekonomin genom att skapa många jobbtillfällen samt att den gör Sverige till en av världens största exportörer av träprodukter. För att behålla den här positionen på en tuff marknad tvingas företagen att kontinuerligt förbättra sin produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Geometric real-time modeling and scanning using distributed depth sensors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Klarén; Valdemar Roxling; [2016]
  Nyckelord :Robotics; Computer vision; SLAM; Depth sensors; System design; Safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technological breakthroughs have in recent years heavily increased the availability of different types of sensors and the amount of computational power, allowing for much more advanced robotic applications. By mounting multiple depth sensors on the robot and designing a fast and robust system with state-of-the-art algorithms we have made the robot aware of its surroundings. LÄS MER

 5. 5. Ray

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Max Sandgren; Adam Nordström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges geografi, med en lång kuststräcka och mängder av sjöar, är väl anpassat för båtliv.Det märktes inte minst på de nästan 900 000 båtar som 2014 var registrerade i landet. Av dessa var över 70 procent mindre privatbåtar utan möjlighet till övernattning. LÄS MER