Sökning: "grad av effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden grad av effektivitet.

 1. 1. Vem vågar skvallra? - En analys av aktuellt lagförslag om kronvittnen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanaria Saad Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Kronvittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang related crimes are often one of the main topics in the Swedish political debates. There is a common concern within the society related to the criminal gangs and a pressure on the government to act. In March 2022, the government presented a bill where a “crown witness” system is being suggested as part of a solution to the problem. LÄS MER

 2. 2. Högpresterande arbetssystem (HPWS) : En kartläggning av individuell målsättning, prestationsstyrningsamt välmående på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Wikander Ericsson; [2022]
  Nyckelord :HPWS High Performance Work Systems ; individual goal setting; performance management; well-being at work; HPWS High Performance Work Systems ; individuell målsättning; prestationsstyrning; välmående på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: High Performance Work Systems (HPWS), kan definieras som ett system av HR praktiker med intention att skapa en miljö som ger de anställda mer ansvar och skapa större organisationsengagemang. Anställda ses och behandlas som värdefulla tillgångar. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat arbetssätt inom revisionsbranschen till följd av covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om revisorsassistenters upplevda arbetsrelaterade stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johanna Engström; Robin Bernhardsson; [2022]
  Nyckelord :Telework; work-related stress; auditor assistant; work method; covid-19 pandemic; Distansarbete; arbetsrelaterad stress; revisorsassistent; arbetssätt; covid-19 pandemin;

  Sammanfattning : I samband med covid-19 pandemin har Folkhälsomyndigheten infört allmänna råd och rekommendationer om social distansering och distansarbete. Revisionsbranschen har därmed ställt om till en mer varierad arbetsplats där arbetstagarna har utfört sitt arbete helt eller delvis hemifrån och mycket tyder på att denna typ av hybrida arbetsmiljö kommer att fortsätta även efter covid-19 pandemin. LÄS MER

 4. 4. Hälsa. Fast på ett djupare plan liksom.Om den existentiella hälsans betydelse för arbetsrelaterad hälsa. : - En kvalitativ studie av en hälsofrämjande intervention för vårdpersonal.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Eva Ahlin; Lina Asklöv; [2022]
  Nyckelord :existential health; health promotion efforts; Interpretive Phenomenological Analysis IPA ; working environment; effective team; psychological safety; existentiell hälsa; hälsofrämjande insatser; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; arbetsmiljö; effektiva team; psykologisk trygghet;

  Sammanfattning : Existentiell hälsa är ett relativt nytt begrepp i Sverige och handlar om vårt sätt attse på och förhålla oss till livet i stort. Trots vissa påvisade hälsoeffekter, harmöjligheten att träna den existentiella hälsan på arbetstid ännu inte nått sammastatus som möjligheten att träna och förbättra den fysiska och psykosocialahälsan. LÄS MER

 5. 5. Efficiency of sustainable urban drainage systems during flash floods

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Snærós Axelsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Bioretention Cell; Rain Garden; Infiltration Trench; Green Roof; Permeable Pavement; Stormwater runoff; Storm Water Management Model;

  Sammanfattning : As the world’s population is migrating more into urban areas, landcover changes follow. Natural pervious areas are being converted to impervious areas, which when subjected to rain generates more stormwater runoff. LÄS MER