Sökning: "grindvakt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet grindvakt.

 1. 1. Ett symboliskt krig? Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Rebecca Dannerhäll; [2018]
  Nyckelord :Freedom of speech; Bokmässan; Nya Tider; capital theory; gatekeeper; responsibility; yttrandefrihet; Simon Schuster; kapitalteori; grindvakt; ansvar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Två av de senaste stora mediedreven på bokmarknaden i Sverige och i USA hade båda centrala frågor rörande yttrandefrihet och ett företags moraliska ansvar gällande vad som publiceras och därmed ges en plattform. Dessa två mediedrev var att den s.k. LÄS MER

 2. 2. Den omhändertagande grindvakten-Sjuksköterskors erfarenheter av telefontriagering i vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Elgaard; Tide Garnow; [2017]
  Nyckelord :Telefontriagering; sjuksköterska; erfarenheter; vuxenpsykiatri; öppenvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det aktuella forskningsläget är knappt inom området telefontriagering i vuxenpsykiatrisk öppenvård, samtidigt används metoden frekvent. Sjuksköterskan förväntas vara vårdens grindvakt när hen gör komplexa bedömningar av patienter över telefon. LÄS MER

 3. 3. Facebook as News Medium: A Qualitative Study on Reliability in Social Media

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Robertsson; [2017]
  Nyckelord :social media; news media; news consumption; reliability; filter bubble;

  Sammanfattning : Sociala medier blir en allt viktigare nyhetskanal för unga vuxna. Denna utveckling har gjort att medieforskare ifrågasätter huruvida sociala medier är kapabla att utbilda och informera på samma sätt som de fysiska formaten gjort med tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans erfarenheter i samband med att patienten inte medföljer ambulans

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johannes Bülow; Gustaf Krigström; [2016]
  Nyckelord :Prehospital bedömning; beslut; vårdnivå; ambulanstransport; patientsäkerhet; triage.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska enligt kompetensbeskrivningen kunna bedöma och prioritera en patient till rätt vårdnivå. Är patienten inte i behov av ambulanstransport eller patienten själv beslutar att han/hon inte vill medfölja ambulansen lämnas patienten kvar på plats med eventuell hänvisning till annan vårdnivå. LÄS MER

 5. 5. Att lyssna är att stödja : Sjuksköterskors erfarenheter av patienter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

  Författare :Ewa Bergqvist Boström; Lena Nilsson Wicke; [2015]
  Nyckelord :fatigue syndrome; gatekeeper; intelligibility; interpersonal relationship listening; Grindvakt; lyssna; mellanmänskliga relationer; skapa begriplighet; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa, där utmattningssyndrom är en av diagnoserna är ett ökande problem. Många av de som drabbas överges och får inte den vård de behöver och har rätt till. Tid för samtal och egenvård är en viktig del i rehabiliteringen där primärvården och företagshälsovården är de huvudsakliga vårdgivarna. LÄS MER