Sökning: "kapitalteori"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet kapitalteori.

 1. 1. "Det krävs att man gör för att det ska bli någonting" : En kvalitativ studie om förutsättningarna för kompetensförsörjning i Pajala Kommun

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Sturk; [2020]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; vård och omsorg; landsbygdskommun; sociologi; sociala normer; branding; optimal resursanvändning;

  Sammanfattning : Sverige står inför stora utmaningar för att klara av kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. En förändrad demografi med fler äldre samt stora pensionsavgångar innebär ett akut behov av kompetensförsörjningsstrategier för att hantera en annalkande kompetensbrist inom vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. #älskarmittjobb: En kvalitativ diskursanalys av ambassadörskap på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maria Eklund; Annika Jönsson; [2020]
  Nyckelord :ambassadorship; discourse analysis; self-presentation; forms of capital; LinkedIn; social media; the knowledge society; sustainable lifestyle; ambassadörskap; diskursanalys; intrycksstyrning; Bourdieu kapitalteori; sociala medier; kunskapssamhället; hållbar livsstil; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns idag en ökad förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll i organisationer, vilket kan förstås genom begreppet ambassadörskap. Samtidigt som organisationen vill uppmuntra sina anställda att agera som ambassadörer på sociala medier, vill man också kontrollera medarbetarnas röst för att säkra ett enhetligt budskap. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbarhet i utsatta områden : Hur unga vuxna navigerar i en komplex tillvaro

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jasper Darin; Fabian Sandberg Nygren; [2020]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; arbetsmarknad; arbetsliv; diskriminering; bostadsområde; media; unga vuxna; utsatta områden; intrycksstyrning; kapital; livsvärld;

  Sammanfattning : Att ha ett arbete ses av många som en viktig del i att kunna vara delaktig i ett samhälle. Det råder trots detta stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika grupperingar och områden i Sverige. LÄS MER

 4. 4. SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :jonathan immerstrand; Christoffer Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Gemenskap; Deltagande; Sällskapsspel; Föreningar; Verksamheter och Trygghet.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. LÄS MER

 5. 5. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER