Sökning: "kapitalteori"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet kapitalteori.

 1. 1. SÄLLSKAPSSPELSFÖRENINGARS BETYDELSE FÖR DELTAGARNA.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :jonathan immerstrand; Christoffer Ahlén; [2019]
  Nyckelord :Gemenskap; Deltagande; Sällskapsspel; Föreningar; Verksamheter och Trygghet.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte har varit vad deltagandet i sällskapsspelsföreningar har för betydelse för deltagarna, samt de som är verksamma i föreningen. Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, fyra medlemmar i olika föreningar och fyra ansvariga inom föreningarna. LÄS MER

 2. 2. ¨Uppväxten har ju format mig till den jag är, den är som ett osynligt litet väsen man alltid bär med sig¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Therése Frid; [2019]
  Nyckelord :social förflyttning; kapital; habitus; samhörighet; identifikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om känslan av samhörighet och identifikation till nuvarande miljö samt uppväxtmiljö hos fem kvinnor som genomgått en social förflyttning. Redogörelsen för förflyttningen tar sin början i intervjupersonernas uppväxt med dess habitus och med hjälp av Pierre Bourdieus (1994) kapitalteori, ekonomiskt-, kulturellt-, symboliskt- och socialt kapital diskuteras den sociala förflyttningen. LÄS MER

 3. 3. "Alla vill leva det ljuva livet, men vad är livet utan frihet?" : En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Sandell Gustafsson; Aila Zamanian; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykisk hälsa; livsvillkor; kön; utbildning; arbetssituation; bostadsproblem; socialt kapital; kapital; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. LÄS MER

 4. 4. Ett symboliskt krig? Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Rebecca Dannerhäll; [2018]
  Nyckelord :Freedom of speech; Bokmässan; Nya Tider; capital theory; gatekeeper; responsibility; yttrandefrihet; Simon Schuster; kapitalteori; grindvakt; ansvar; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Två av de senaste stora mediedreven på bokmarknaden i Sverige och i USA hade båda centrala frågor rörande yttrandefrihet och ett företags moraliska ansvar gällande vad som publiceras och därmed ges en plattform. Dessa två mediedrev var att den s.k. LÄS MER

 5. 5. Grupperingar, attityder och framtidsutsikter i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hannes Tornberg; [2018]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; eleverfarenhet; fält; grupperingar; gymnasieskola; habitus; kamrateffekter; kapital; mening; ojämlikhet; utbildning;

  Sammanfattning : Det sociala livet i skolan är ett viktigt inslag i elevers vardag och på deras arbetsplats. Idealt sett erbjuder gymnasieskolan en möjlighet att skapa relationer och mening på en plats utanför många elevers uppväxtområde, och är således en plats väl lämpad för integrering av unga med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. LÄS MER