Sökning: "hälsoprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet hälsoprojekt.

 1. 1. Förändring av självskattad fysisk aktivitet bland seniorer under ett två månaders träningsprojekt utfört inomhus 2019 i jämförelse med utomhus 2021

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Cecilia Thorsteinsson; Miro Jääskeläinen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förändringen och eventuella skillnader av självskattad fysisk aktivitet, stillasittande och upplevd hälsa vid för- och eftertester mellan två hälsoprojektinterventioner utförda vårterminen 2019 och vårterminen 2021, båda bestående av åtta veckor med två träningspass per veckan. Dessutom var målsättningen att undersöka möjliga skillnader mellan män och kvinnor samtreliabiliteten för de 19 inkluderade frågorna. LÄS MER

 2. 2. Kondition och Covid-19 : En studie om syreupptagningsförmågas påverkan på risken att drabbas av covid-19

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Anna Bårdén; Tom Nilsson; [2021]
  Nyckelord :covid-19; corona; VO2max; syreupptagningsförmåga; kondition; seniorer;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka, om det finns något samband mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) och risken att drabbas av infektion orsakad av covid-19 bland seniorer, som har deltagit i GIHs hälsoprojekt de senaste fyra åren. Metod. LÄS MER

 3. 3. Främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar med övervikt. : – En intervjustudie om hur aktivitetsledare inom kommunala hälsoprojekt arbetar med motivation och självförtroende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Strandh; Camilla Lindeborg; Joanna Taavela; [2020]
  Nyckelord :Health; overweight; pedagogy; physical activity and physical literacy.; Fysisk aktivitet; hälsa; pedagogik; physical literacy och övervikt.;

  Sammanfattning : Övervikt har ökat världen över och anses vara ett hot mot folkhälsan som kan leda till långvarig sjuklighet och psykisk ohälsa. Rekommendationerna för barn och unga är 60 minuter per dag och fokus bör ligga på fysiska aktiviteter som upplevs meningsfulla. LÄS MER

 4. 4. Effekten av åtta veckors studentledd fysisk aktivitet hos personer med psykiatrisk diagnos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sara Rundqvist; Johan Smith; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Ångest; Depression; Fysisk aktivitet; Fysiska förmågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under det senaste decenniet och har blivit ett stort folkhälsoproblem. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet som behandlingsmetod har en positiv effekt på psykisk ohälsa, men där oenighet råder om vilken dos och form av fysisk aktivitet som ger störst effekt mot psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Samverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten : En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Forsman; Wivianne Hellström; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända ungdomar; hälsa; hälsopromotion; empowerment; KASAM; photovoice;

  Sammanfattning : Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. LÄS MER