Sökning: "högskolan i gävle omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden högskolan i gävle omvårdnad.

 1. 1. Patienter och vårdgivares upplevelser av djurterapi inom hälso- och sjukvården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Axelsson; Johanna Vängman; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; caregiver; experience; patient; Djurterapi; patient; upplevelser; vårdgivare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa människor att knyta an till andra. Upptäckten kom att inspirera terapeuter till att använda djur inom de terapeutiska programmen. Tanken med att involvera djur sträcker sig dock tillbaka till 1800-talet och förespråkades av Florence Nightingale. LÄS MER

 2. 2. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Bergström; Linda Öberg; [2019]
  Nyckelord :nurse anesthetists; experience; critical care nurse; persistent pain; long lasting pain; postoperative care.; anestesisjuksköterska; erfarenhet; intensivvårdssjuksköterska; kronisk smärta; långvarig smärta; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling. Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. Familjemedlemmars upplevelse om att leva med barn som har Diabetes Mellitus typ 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mia Grönlund; Hanan Salehian; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 1; Children; Emotions; Treatment; Family-focused nursing; Diabetes typ 1; Barn; Känslor; Bemötande; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 ökar runt om i världen. Komplikationer vid diabetes typ 1 är allvarliga. Det är en autoimmun sjukdom som oftast utvecklas i tidig ålder och därmed blir även familjemedlemmarna berörd utav den. Familjefokusrad omvårdnad är ett förhållningsätt som används i dagens vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnadserfarenheter av patienter med en strokediagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Öhman; Jennie Jogin; [2019]
  Nyckelord :Stroke. Omvårdnad. Sjuksköterskans roll. Interaktion;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke tillhör en av våra största folksjukdomar och förblir en av de sjukdomar som kräver de högsta dödsantalen och ger allvarliga följder med omfattande funktionsnedsättningar. Följderna efter en stroke varierar beroende av vart och med vilken omfattning skadan orsakat, vilket ger en varierande symptombild med olika grader av funktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre som inte vill äta : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Marklund; [2019]
  Nyckelord :assistant nurses; do not eat; long term care facilities; older people; trust; inte äta; tillit; särskilt boende; undersköterskor; äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Introduktion; Det finns mätningar som visar att 58%, av äldre som bor på särskilt boende, ligger i riskzonen för att bli undernärda. Undersköterskor är en yrkesgrupp som möter äldre som inte vill äta och riskerar att drabbas av undernäring. LÄS MER