Sökning: "handels"

Visar resultat 1 - 5 av 907 uppsatser innehållade ordet handels.

 1. 1. Från hederlig till ockrare. En studie av allosemitism i svensk press, 1810-1840

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson Magalhaes; [2020-02-19]
  Nyckelord :allosemitism; allosemitic discourse; antisemitism; philosemitism; the conceptual Jew ; jewish history in Sweden; swedish-jewish history; emancipation; pogrom;

  Sammanfattning : This thesis examines, via a method of discourse analysis, the allosemitic discourse and the conceptual ‘Jew’ in the Swedish press during hree separate five-year periods: 1813–1817, 1824–1828, and 1836–1840. The study focuses on the press from three Swedish cities where Jews could settle according to Judereglementet (the ‘Jew regulation’) from 1782: Göteborg, Norrköping and Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Handelns utveckling innebär nya strategier för fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Gustafsson; Erika Twengström; [2020]
  Nyckelord :Real estate owners; retail; e-commerce; strategies; logistics; Fastighetsägare; handel; e-handel; strategier; logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes med syftet att analysera hur det ändrade konsumentbeteendet kopplat till den ökade e-handel har påverkat det fysiska handelssegmentet och hur detta har en direkt inverkan på fastighetsägares strategier vad gäller investeringar och ägandebestånd av kommersiella fastigheter. Vidare utreds om detta kommer resultera i att fastighetsägare tvingas ta en större del i leveranskedjan samt hur fastighetsägare bör anpassa sina affärsstrategier för en vidare lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. "Det kanske finns andra viktiga saker att göra som SYV, jag vet inte..." : Studie- och yrkesvägledning inför en föränderlig arbetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elin Dovås; Tina Ryde; [2020]
  Nyckelord :Karriäranpassningsbarhet; karriärkonstruktion; studie- och yrkesvägledning; livstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, undersöka hur gymnasieelever i år tre vid Handels- och administrationsprogrammet resonerar om sin framtida karriär i termer av karriäranpassningsbarhet. Studien är en tvärsnittsstudie som bygger på åtta kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 5. 5. Risk factors impact on the P&L

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Khawla Gougas; [2020]
  Nyckelord :Profit and Loss P L ; risk factors; Greeks;

  Sammanfattning : Profit and Loss (P&L) explain analysis is an income statement produced by Product Control Team for traders to control the daily fluctuation in the value of a portfolio of trades to the root causes of the changes. This daily income provides users with a coherent breakdown of the drivers of P&L movements between two points in time with reference to a selected number of easily understandable pricing factors. LÄS MER