Sökning: "hennes och mauritz marknadsföring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hennes och mauritz marknadsföring.

 1. 1. Men inte till vilket pris som helst! : En kritisk retorikanalys av Hennes & Mauritz externa miljökommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Sjöö; [2018]
  Nyckelord :External Environmental Communication; Profiling; Visual Communication; Rhetoric; Critical Rhetorical Analysis; Extern Miljökommunikation; Profilering; Visuell Kommunikation; Retorik; Kritisk Retorikanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhet och miljökommunikation har allt mer kommit att bli en viktig del av marknadsföring, profilering och varumärkesbygge hos företag. Det blir en paradox då företag ska kommunicera hållbarhet och samtidigt vara lönsamma i dagens konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Påverkas du av andras klagomål? En kvantitativ studie om missnöjesspridning i sociala medier

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Teresa Garcia; Franziska Engsner; [2015]
  Nyckelord :customer complaints; customer dissatisfaction; social media; customer loyalty; service recovery;

  Sammanfattning : During the recent years, daily communication between companies and their customers has increasingly moved from traditional customer service channels to social media. This has resulted in customer complaints being voiced on company Facebook pages, Instagram posts and tweets. LÄS MER

 3. 3. : Kläders påverkan på kundbemötandet - en studie om kläders påverkan på kundservice inom detaljhandel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :HANNAH NILSSON; MALIN SKÅNBERG; [2014]
  Nyckelord :kundservice; Kundbemötande; kläder; attribut;

  Sammanfattning : Kundservice har blivit allt viktigare inom detaljhandel i och med den ökade försäljningen som sker på internet. Kundservice har nästan blivit en form av marknadsföring för fysiska butiker. Trotts den hårda konkurrensen mellan butiker på marknaden kan man som kund uppleva dålig service och kundbemötande. LÄS MER

 4. 4. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Tunberg; Gustaf Ellström; [2008]
  Nyckelord :Marknadsföring; varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. LÄS MER

 5. 5. Kundorienteringens hårda sidor - en studie i hur hårda värden påverkar kundorienteringen i företag.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikola Prohorenko; Hanna Frilén; Sandra Sandin; [2004]
  Nyckelord :Kundorientering; intern marknadsföring; belöningssystem; belöningar; företagskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kundorienteringen i företag påverkas av hårda värden. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod främst bestående av två fokusgrupper med säljare på Hennes & Mauritz (H&M) samt en mejlintervju med två representanter för H&M:s Sverigekontor. LÄS MER