Sökning: "historik barnskötare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden historik barnskötare.

 1. 1. "Torka bord, ingår det verkligen i förskollärararbetet?" : En empirisk studie om olika kunskapsformer samt samarbete, ledarskap och ansvar mellan förskollärare och barnskötare på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexandra Brixing; [2012]
  Nyckelord :Preschool; cooperation; practical knowledge; experience; academic qualifications; professional roles; childcare workers; preschool teachers; responsibilities.; Preschool; cooperation; practical knowledge; experience; academic qualifications; professional roles; childcare workers; preschool teachers; responsibilities; Förskola; samarbete; praktisk kunskap; erfarenhet; akademisk utbildning; yrkesroller; barnskötare; förskollärare; ansvar.;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår ifrån den diskussion som förts i det svenska samhället vad gäller förskollärarnas ansvar som synliggjorts i den reviderade läroplanen samt införandet av lärarlegitimation.Arbetet syftar på att förstå, genom kvalitativa intervjuer, vad fyra verksamma pedagoger inom förskolan har för tankar omkring arbetets huvudfrågor: Samarbete, ledarskap och ansvar, erfarenhet och praktisk kunskap samt teoretisk kunskap. LÄS MER

 2. 2. Barn- och fritidsprogrammet i fokus : En studie om utbildningens framväxt i Norrköping

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Viola Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :Barn- och fritidsprogrammet; ”kritiska perioder”; arbetsmarknad; APU; tematiskt och elevaktivt arbetssätt; Gy 09;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn- och fritidsprogrammet och beskriver hur utbildningen vuxit fram i Norrköping. Det övergripande syftet är att synliggöra olika utvecklingstendenser i barn- och fritidsprogrammets historia samt beskriva hur utbildningen påverkats av olika samhällsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Barn- och fritidsprogrammet i fokus : En studie om utbildningens framväxt i Norrköping

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Viola Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :Gymnasieskola; barn- och fritidsprogrammet; påverkansfaktorer; arbetsmarknad; elevaktivt arbetssätt; APU; progressiv utbildning; Gy09;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn- och fritidsprogrammet och beskriver hur utbildningen vuxit fram i Norrköping. Det övergripande syftet är att synliggöra olika utvecklingstendenser i utbildningens framväxt och att beskriva de ”kritiska perioder” som finns i utbildningens historia. LÄS MER