Sökning: "homecare"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet homecare.

 1. 1. Närståendes erfarenheter av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Andersson; Tess Andersson Bull; [2020-08-06]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i hemmet; närstående; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning både ökar i antal och lever längre. Det leder till ett ökatansvar för vården. En stor del av svenskarna önskar att få vårdas och dö i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av hemtjänstverksamhet : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Lööv; Hedda Unosson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; digitalisering; digitala verktyg; hemtjänst; hemtjänstpersonal; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling inom hemtjänsten går framåt och förhoppningen är attkunna öka möjligheter och effektivitet i arbete och välfärd. Med hänsyn tillutvecklingen inom hemtjänsten, var en studie relaterat till hemtjänstpersonalsuppfattningar om digitalisering aktuellt. LÄS MER

 3. 3. Chefens roll och påverkan på personalomsättning i hemvården : - en kvalitativ studie ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Dysart; Kirsten Grön; [2020]
  Nyckelord :Social work; staff turnover; leadership; homecare; Socialt arbete; personalomsättning; ledarskap; hemvården;

  Sammanfattning : Sammanfattning Med utgångspunkt i de ökande demografiska utmaningarna, i kombination med att allt färre väljer att utbilda sig till undersköterskor, har vi valt att undersöka enhetschefer upplevda möjligheter att leda i hemvården utifrån syfte att minska personalomsättning. Vi valde att i en kvalitativ studie intervjua 8 enhetschefer i kommunal hemvård. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att bemöta patienter med psykisk sjukdom : Sjuksköterskors och distriktssköterskors upplevelser av att bemöta patienter med psykisk sjukdom inom den kommunala hemsjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Aronsson; Ida Nabbekull; [2020]
  Nyckelord :District nurse; meeting patients with mental illness; municipal home care; nurse; Bemötande; distriktssköterska; kommunal hemsjukvård; psykisk sjukdom; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk sjukdom är en patientgrupp som kan väcka föreställningar hos befolkningen och även hos sjuksköterskor. Den psykiatriska vården har utifrån ett historiskt perspektiv varit kantat av kränkande behandlingsformer som också ses ha bidragit till dagens föreställningar. LÄS MER

 5. 5. Styrning av hemtjänsten inom Karlstads kommun : En studie ur ett tjänstelogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nicklas Utterheim; Sebastian Marjanovic; [2020]
  Nyckelord :Service-dominant logic; home care; service; management control; value creation; Tjänstelogik; hemtjänst; tjänster; verksamhetsstyrning; värdeskapande;

  Sammanfattning : Styrsätt från privata sektorn såsom NPM har implementerats i den offentliga sektorn med syfte att förändra arbetssätten som styr aktörerna i de offentliga organisationerna. Arbetssätten har dock i många fall lett till ett detaljstyrt arbete för medarbetarna i offentliga organisationer, vilket hämmat aktörernas möjlighet att skapa värde för medborgarna. LÄS MER