Sökning: "identifiera omvårdnadsbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden identifiera omvårdnadsbehov.

 1. 1. Omvårdnadsbehov hos patienter som råkat ut förtrauma – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Bernblad; Soumaya Razki; [2022]
  Nyckelord :caring needs; trauma nursing; patients suffering from trauma; omvårdnadsbehov; omhändertagande av patienter som råkat ut för trauma; patienter som har råkat ut för trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund Trauma orsakas oftast av högenergivåld och de flesta som råkar ut för trauma är personer mellan 18 och 64 år. Sjuksköterskans ansvar vid omhändertagande av patienter som har råkat ut för trauma är att utföra personcentrerad omvårdnad med omvårdnadsprocessen som stöd. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av avbrott i omvårdnaden av patienten i triagering på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Brandt; Charina Kleinerud; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; Interruption; Experience; Nurse; Nursing; Triage; Akutmottagningen; Avbrott; Erfarenhet; Omvårdnad; Sjuksköterska; Triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dygnet runt på akutmottagningar utför sjuksköterskor triagering av patienter för att identifiera allvarhetsgraden hos den vårdsökande. Triagering behöver ske så att rätt patienter får rätt vård, vid rätt tillfälle och av rätt profession. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som kan förebygga delirium hos intensivvårdspatienten : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rojda Coskun; Josefine Carlsén; [2022]
  Nyckelord :Delirium; intensivvård; omvårdnadsåtgärder; förebyggande sjukvård; Delirium; Intensive Care Unit; Nursing Interventions; Preventive Health Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium hos intensivvårdspatienten är ett komplext neuropsykiatriskt syndrom med fluktuerande karaktär som kan leda till sämre prognos och ökat vårdlidande för patienten. Dessutom leder tillståndet till ökade samhällskostnader. Genesen tros vara multifaktoriell där risk och utlösande faktorer kan påverka förekomsten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Kjellström; Sarah Johansson; [2022]
  Nyckelord :Intimate partner violence; nurses’ experiences; women abuse; Våld i nära relationer; sjuksköterskors erfarenheter; våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som drabbar kvinnor världen över. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att stödja och fånga upp kvinnorna så tidigt som möjligt för att motverka vidare konsekvenser för kvinnorna. LÄS MER

 5. 5. Traumapatienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på akutmottagningen : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Moqvist; Anna Wahlbeck; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emergency Service; Hospital; Patient Satisfaction; Traumatology; Akutmottagning; Kommunikation; Traumatologi; Patienttillfredställelse;

  Sammanfattning : Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. Omhändertagandet vid trauma präglas av effektivitet och tiden är dyrbar för att snabbt identifiera patientens skador och behov av fortsatta medicinska- och omvårdnadsåtgärder. LÄS MER