Sökning: "idrotten vill"

Visar resultat 31 - 35 av 92 uppsatser innehållade orden idrotten vill.

 1. 31. Ungdomar och idrott: en rättssociologisk studie om hur det idrottspolitiska programmet kan verka som en skyddsfaktor och vara brottsförebyggande för ungdomar i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anna Olsson; Elisabet Wikander; [2016]
  Nyckelord :adolescence; crime prevention; sociology of law; protective factor; sports; social control; political sports program; Lund; Social Sciences;

  Sammanfattning : The ambition of this essay is to achieve a greater understanding of how adolescence and sport can act as a protective factor and as crime prevention. All the positive effects that sports provide to all kinds of people are something that is even more important for adolescents (Riksidrottsförbundet (2009) Idrotten vill - idrottsrörelsens idéprogram 2016, s. LÄS MER

 2. 32. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang - om när det är rätt val att kriminalisera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Johansson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; maskeringsförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problem med ordningsstörningar förekommer vid idrottsarrangemang och drabbar både idrotten och enskilda då det gör idrottsarenor till en osäker plats att besöka. För att komma till rätta med problemen har ett antal åtgärder vidtagits men inte lyckats stävja den negativa utvecklingen. LÄS MER

 3. 33. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Sammanfattning : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). LÄS MER

 4. 34. “JIPPIE! Vi har idrott idag!” : Hur arbetar man i skolan för att alla elever ska känna sig inkluderade och motiverade under idrottslektionerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Olsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Med dennaundersökning vill författaren ta reda på hur lärare arbetar med att inkludera och motivera alla elever till att delta med glädje på idrottslektionerna. Författaren vill därför ta reda på vad skolan kan göra för att uppmuntra eller erbjuda mer fysisk aktivitet i skolan, samt hur man kan få idrotten mer lustfylld och erbjuda ett stort utbud av aktiviteter så att alla barn och ungdomar kan hitta något som tilltalar dem. LÄS MER

 5. 35. Tränare och Riksidrottsförbundets policydokument, Idrotten vill : en studie med fokus på barnfotbollstränare utifrån ett Idrotten vill perspektiv

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pia Agné; Kristina Hård af Segerstad; [2015]
  Nyckelord :Tränare; Idrotten vill policydokument;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen handlar om fotbollstränare för barn inom föreningsidrotten och då främst om att synliggöra den verksamhet som tränarna bedriver ur ett Idrotten vill perspektiv.Syfte och frågeställningarStudiens syfte är att undersöka om fotbollstränare i sin verksamhet för barn och ungdom i storklubbar använder och bryr sig om Riksidrottsförbundets policydokument Idrotten vill. LÄS MER