Sökning: "Sandra Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Sandra Eriksson.

 1. 1. Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samling; undervisning; förskollärare; rutin; didaktik;

  Sammanfattning : Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. LÄS MER

 2. 2. Klimatrisker och dess roll i riskhanteringsprocessen vid investering i gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Ebba Eriksson Efraimsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från förvaring till rehabilitering : En analys av hur psykisk sjukdom framställts i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Emma Eriksson; Sandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; konstruktion; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Att begrepp ändras genom historien är ingen nyhet, hur begreppen utvecklats och vad begreppen har för innebörd väckte däremot vårt intresse. Denna studie undersöker transitionen av företeelsen psykisk sjukdom i statens offentliga utredningar, från början av 1900-talet till början av 2010-talet. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande åtgärder för ökad sömnkvalitet hos skiftarbetare - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Wåhlberg; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. PERSONEN BAKOM PATIENTEN : En allmän litteraturöversikt om personcentrerad vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Eriksson; Sandra Escobar D'Espessailles; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid personcentrerad vård ligger fokus på vem patienten är som person snarare än på sjukdomen. Genom patientberättelsen utformas en individuell omvårdnad och det är sjuksköterskors uppgift att möjliggöra för ett partnerskap med patienten, som därigenom tillåts vara delaktig i sin egen vård. LÄS MER