Sökning: "individuell bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden individuell bedömning.

 1. 1. Livets slutskede - en litteraturstudie om vuxna patienters upplevelser och erfarenheter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sigrid Cervin; Noa Vinberg; [2023-03-15]
  Nyckelord :Livets slutskede; palliativ vård; patient; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva i livets slutskede skapar nya perspektiv på livet och medför känslor av både hopplöshet och glädje. Oftast etableras fast kontakt med vården där sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienten genom livets sista tid. LÄS MER

 2. 2. Undervisning och bedömning i sång. En kvalitativ intervjustudie om sång i högstadiet i relation till Lgr11 och Lgr22 samt lärares metoder för elever i sångsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Eriksson; Karin Bäckström; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Högstadiet; Läroplan; Musikundervisning; Sång; Sångsvårighet; Sångundervisning; Tonträffning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Curriculum; Grading; Junior high school; Music education; Pitch matching; Singing; Singing difficulty; Singing teaching; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring musiklärares undervisning och bedömning av sång i årskurs 7–9 i förhållande till den nya läroplanen Lgr22, samt de metoder lärare använder för att hjälpa elever i sångsvårigheter att nå måluppfyllelse och utveckla tilltro till sin förmåga att sjunga; metoder som lärarens uppmuntran, kommunikation och verktyg för tonträffning. Olika perspektiv lyfts fram gällande genomförande av bedömning i sång, främst formativa, men även summativa med fokus på elevernas delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Safe Countries or Systematic Assessments? - A critical investigation of the safe country of origin concept in the CEAS and the national implementation in Sweden in relation to the right to asylum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Migration law; asylum law; EU law; Swedish migration law; human rights; CEAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Safety has always been a prominent concept within asylum law for the assessment of international protection. However, as the CEAS has developed immensely the past years, moving towards a paradigm shift of increasingly restrictive migration policies; the use of safety has evolved accordingly. LÄS MER

 4. 4. Särbehandling av unga myndiga lagöverträdare i påföljdsbestämningen - I ljuset av ändringen i 29 kap. 7 § brottsbalken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Tansjö; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 2nd of January an amendment came into effect that means young adult offenders in the 18-20 age group will no longer get special treatment in the determination of sanctions when the crime is of a more serious degree. This essay is about the amendment that has been done to chapter 29 section 7 in the Swedish Penal Code. LÄS MER

 5. 5. Segmentation of companies using DBSCAN and K-Means

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Dahlkvist; William Tomczak; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Data management and machine learning have become an important tool for organizations around the world, to be able to provide a basis for further processing, for example. This work aims at helping a company with mapping of corporate industries with the help of keywords from companies’ websites. We will do this with machine learning. LÄS MER