Sökning: "injury prevention"

Visar resultat 11 - 15 av 109 uppsatser innehållade orden injury prevention.

 1. 11. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 2. 12. Att sträva efter att undvika skador och öka sin prestation : Elitlängdskidåkares erfarenheter, önskemål och behov av screeningtester

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Couch; [2020]
  Nyckelord :Screening tests; Functional Movement Screen; Injury prevention; Performance enhancement; Qualitative research; screeningtester; Functional Movement Screen; Skadeförebyggande; Prestationshöjande; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduction: Overload injuries are common among elite cross-country skiers. Screening tests are used in sports to prevent injuries. The tests are used extensively, however, the method has low validity. The knowledge from the current study may be used when developing new screening methods. LÄS MER

 3. 13. Våld i Sverige : Skadefrekvens & riskuppfattning i relation till bakgrundsfaktorer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Christian Granängen; [2020]
  Nyckelord :Exposure; Physical violence; Sexual violence; Risk perception; Background factors; Risk as feelings; Social bonds; Utsatthet; Fysiskt våld; Sexuellt våld; Riskuppfattning; Bakgrundsfaktorer; Risk as feelings; Sociala band;

  Sammanfattning : Inledning: Varje dag drabbas i genomsnitt 250 personer av fysiskt- och sexuellt våld i Sverige, vilket leder till cirka 90 dödsfall och cirka 2000 allvarligt skadade per år. Våld är något som traditionellt studeras utifrån det kriminologiska forskningsområdet, men som i denna undersökning angrips tvärvetenskapligt med stöd i både den kriminologiska, men framförallt i de epidemiologiska- och riskperceptionella perspektiven. LÄS MER

 4. 14. Modeling and Evaluation of a Finite Element Cervical Spinal Cord for Injury Assessment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicole Valle Olivera; [2020]
  Nyckelord :Biomechanics; Neuronics; Spinal Cord; LS-Dyna;

  Sammanfattning : Motor vehicles collisions and falls have gradually increase the risk for spinal cord injuries. An increased knowledge of the spinal behavior and its injury mechanisms can be used as preventive strategies. LÄS MER

 5. 15. Operationssjuksköterskors erfarenhet av det trycksårsförebyggande arbetet i den pre- och intraoperativa omvårdnaden.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Byhlin; Ulrika Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Pressure ulcer; pressure injury; theatre nurse; experience; operating room; prevention.; Trycksår; tryckskada; operationssjuksköterska; erfarenhet; operationssal; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår kan uppkomma i samband med operation och påverka patientens livskvalité. Uppkomsten av trycksår kan vara orsakade av en kombination av flera faktorer och operationssjuksköterskornas ansvar är att minimera uppkomsten av trycksår i den pre- och intraoperativa omvårdnaden. LÄS MER