Sökning: "intervall löpning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden intervall löpning.

 1. 1. Skador och träningsvanor hos löpare som uppsökt sjukgymnast : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Åsa Redborn; [2015]
  Nyckelord :running injury; risk factors; physical training;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att beskriva skador och träningsvanor hos löpare som uppsöker sjukgymnast på stora träningscenter i Stockholmsområdet. Frågeställningarna var: Vilka löprelaterade skador förekommer? Hur ser träningsvanor hos dessa löpare ut? Hur många har haft tidigare löprelaterade skador? Hur ser skillnaden i löpmängd ut mellan kvinnor och män samt mellan knäskadade och icke-knäskadade?Metod: En enkät utformades och lämnades ut till 18 sjukgymnaster som arbetar på 12 träningscenter i Stockholmsområdet. LÄS MER

 2. 2. Hetare med HIIT eller lite mer av LIT?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Filip Möller; Simon Stenkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :High intensity interval training; High intensity training; endurance training; högintensiv träning; intervallträning; lågintensiv träning; uthållighetsträning; löpning; maximal syreupptagningsförmåga; kondition; åstrandtestet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Högintensiv intervall träning (HIIT) har i tidigare studier visat sig vara mer effektiv för att öka den maximala syreupptagningsförmågan (VO2Max) än lågintensivträning. Det finns få studier som undersökt sådana anaeroba intervaller som kombinerar maximal sprintning med efterföljande högfart och slutligen gång i normal takt. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan hjärtfrekvensstyrd laktattröskelträning på löpband och inomhusbana med avseende på blodlaktat, löphastighet och upplevd ansträngning.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Anton Lundin; [2013]
  Nyckelord :Laktattröskel; hjärtfrekvens; löpanalys; stegfrekvens; laktat; löpband; inomhusbana;

  Sammanfattning : Bakgrund Laktattröskeltest för att fastställa den anaeroba laktattröskeln (AnT) vid löpning utförs i de flesta fall på löpband medan den största delen av träning och tävling utförs på fast underlag. För att kunna ge adekvata tränings- eller tävlingsrekommendationer baserat på AnT måste laktatnivån vid uppmätt arbetsintensitet vid AnT vara lika mellan underlagen. LÄS MER

 4. 4. Fruktsamhet och fruktsamhetsproblem hos chow-chow : en inledande studie över situationen i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Camilla Wikström; [2005]
  Nyckelord :chow-chow; säsongsmässig reproduktion; fertilitetsproblem hos hund; fertilitet hos hund; reproduktion hos hund;

  Sammanfattning : The chow-chow breed is considered to have a low fertility and this report is an in depth study of the reproductive functions of this breed in Sweden. Only 53 % of the Chow-chow matings results in litters. LÄS MER

 5. 5. Blodlaktat, hjärtfrekvens och skattad ansträngning vid löpning på rullband jämfört med löpning på fast underlag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oscar Gidewall; Matthias Johnsson; [2005]
  Nyckelord :Tränarlänkfriidrott; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Bakgrund Löpning på rullband/löpband har blivit en allt vanligare ingrediens vid träning på nordliga breddgrader. Rullbandet är också en viktig ergometer som möjliggör att fysiskt arbete kan mätas under standardiserade former. Ett prestationstest som ofta utförs på löpband är ett så kallat laktattröskeltest. LÄS MER