Sökning: "introduktion rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden introduktion rekrytering.

 1. 1. Skadlig alkoholkonsumtion på arbetsplatsen - en strukturerad litteraturstudie om olika interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Linn Persson Lidholm; [2020]
  Nyckelord :Alcohol consumption; intervention; workplace; factors; effect; Alkoholkonsumtion; intervention; arbetsplats; faktorer; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Hög alkoholkonsumtion bidrar till flera sjukdomar och leder till ett stort antal dödsfall varje år i Sverige och i världen. Studier påvisar att alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är högst förekommande, men existerande forskning gällande strategier för minskad skadlig alkoholkonsumtion är begränsade och bristande. LÄS MER

 2. 2. Språket, jobbet och introduktionen En etnografisk undersökning om språklig kravställning samt integrering och mottagande av första- och andraspråkstalare av svenska på en kommunikationsavdelning vid ett svenskt lärosäte

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Mats Lustig; [2019-09-26]
  Nyckelord :introduktion; andraspråk; integrering; språkkrav; arbete;

  Sammanfattning : Det här är en etnografisk och kvalitativ undersökning om språklig kravställning, mottagande och integrering av första- och andraspråkstalare och hur detta fungerar och hanteras av nykomlingar, rekryterare, chefer och medarbetare på en kommunikationsavdelning vid Göteborgs universitet.Materialet består av insamlade texter, observationer och kvalitativa intervjuer av 6 personer som arbetar på avdelningen. LÄS MER

 3. 3. Vågar du testa? : En kvalitativ studie om chefers upplevelse av första tiden i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Andrea Elfman; Filip Björk; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk socialisering; introduktion; rekrytering; tester och analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur introduktionen av nyanställda chefer inom en specifik organisation upplevts och genomförts. För att nå detta syfte har vi utformat två frågeställningar vi hoppas kunna besvara. LÄS MER

 4. 4. ”Love boosting” på arbetet : En kvalitativ studie om organisationskultur, motivation och styrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Levin; Ioana Velasquez; [2015]
  Nyckelord :Organizational culture; Foucault; Motivation; Control; Organisationskultur; Foucault; Motivation; Styrning;

  Sammanfattning : Organisationskultur är det arbetsklimat och de arbetssätt som företag skapar utifrån sina värderingar och visioner. En central aspekt av organisationskultur är att förmedla företagets värderingar och få medarbetare att göra värderingarna till sina egna, för att på så sätt förbättra företagets produktivitet och resultat. LÄS MER

 5. 5. Rekryteringsprocessers utformning : Hur ser en optimal rekryteringsprocess ut?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Aleksandra Trajanoska; Duygu Yapisan; [2014]
  Nyckelord :Rekrytering; organisation; kompetens;

  Sammanfattning : Rekrytering är ett aktuellt ämne på arbetsmarknaden detta för att rekryteringar sker dagligen i organisationer. Att rekrytera fram rätt person är viktigt då personalen är organisationens främsta resurs. Rätt kompetens, kvalifikationer och erfarenheter hos kandidaten stärker organisationens position på marknaden. LÄS MER