Sökning: "invandring och stigmatisering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden invandring och stigmatisering.

  1. 1. "Vart skulle de annars ta vägen?" : Gymnasieelevers attityder till invandring

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Magdalena Ahlberg; Daniel Fredriksson; [2013]
    Nyckelord :Immigration; attitude; high school students; symbolic interactionism; constructionism; stigma; social distance; tolerance; xenophobia; Invandring; attityd; gymnasieelever; symbolisk interaktionism; konstruktionism; stigmatisering; social distans; tolerans; främlingsfientlighet;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förstå gymnasieelevers attityder till invandring. Faktorer som vi valt att undersöka och som kan påverka attityder är bland annat kön, nationell bakgrund och erfarenheter av olika kulturer. Studien är genomförd på en gymnasieskola i en mindre stad i Mellansverige. LÄS MER