Sökning: "inverkan på dagligt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden inverkan på dagligt liv.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av dagligt liv efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Flygare Welander; Sofie Schmidt; [2019]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtinfarkt; Kvalitativ; Kvinnor; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Europa, där hjärtinfarkt bidrar till den högsta mortalitetssiffran hos kvinnor, hela 49 procent. Dödligheten i hjärtinfarkt har dock minskat kraftigt de senaste decennierna, men samtidigt har insjuknandet i hjärtinfarkt haft en nationell ökning bland lågutbildade kvinnor i yngre medelåldern; 35-44 år. LÄS MER

 2. 2. Att leva med urininkontinens – kvinnors erfarenheter och inverkan på dagligt liv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Stephanie Modigh; Amalia Norstedt; [2018]
  Nyckelord :experiences; impact on daily life; nursing; urinary incontinence; erfarenheter; inverkan på dagligt liv; omvårdnad; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika utbredd. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bergman; Johanna Nyman; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund  Globalt sett lever cirka två till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder med endometrios. Tillståndet utvecklas när celler från endometriet släpper och fäster på annan vävnadsyta utanför livmodern. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med endometriosrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sara Nordlander; Rebecca Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Dysmenorré; dyspareuni; endometrios; kvalitativ; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : Många kvinnor lever idag med sjukdomen endometrios. Detta är en sjukdom som präglas av ständig smärta och påverkar den drabbades liv och person. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometriosrelaterad smärta. LÄS MER

 5. 5. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER