Sökning: "inverkan på dagligt liv"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden inverkan på dagligt liv.

 1. 1. Att leva med urininkontinens – kvinnors erfarenheter och inverkan på dagligt liv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Stephanie Modigh; Amalia Norstedt; [2018]
  Nyckelord :experiences; impact on daily life; nursing; urinary incontinence; erfarenheter; inverkan på dagligt liv; omvårdnad; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika utbredd. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ida Bergman; Johanna Nyman; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Endometrios; Kvinnor; Lidande; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund  Globalt sett lever cirka två till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder med endometrios. Tillståndet utvecklas när celler från endometriet släpper och fäster på annan vävnadsyta utanför livmodern. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av att leva med endometriosrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sara Nordlander; Rebecca Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Dysmenorré; dyspareuni; endometrios; kvalitativ; smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : Många kvinnor lever idag med sjukdomen endometrios. Detta är en sjukdom som präglas av ständig smärta och påverkar den drabbades liv och person. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometriosrelaterad smärta. LÄS MER

 4. 4. Att leva med pacemaker : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Caroline Jansson; Martina Bodin; [2017]
  Nyckelord :Dagligt liv; hälsorelaterad livskvalitet; litteraturöversikt; pacemaker; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Att delta i hundbaserad omvårdnad : en litteraturöversikt om patienters upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kerstin Petersson; Veronica Gyllenbrodd; [2017]
  Nyckelord :Patients; nursing home patients; qualitative studies; qualitative research; animal assisted therapy; service animals; pet therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av djur inom vård- och omsorgsverksamheter har visat sig ha en positiv inverkan på bland annat patienters blodtryck, hjärtfrekvens och depression, och hundar har visat sig vara mer effektiva vid omvårdnadsbehandling jämfört med andra djur eftersom hundarna har det mest utvecklade kommunikationssystemet av våra sällskapsdjur. Följaktligen finns ett kunskapsbehov om patienters erfarenheter och upplevelser av hundbaserad omvårdnad. LÄS MER