Sökning: "kolostomi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet kolostomi.

 1. 1. Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Åstrand; Isabella Englund; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; ileostomy; experience; patient; Kolostomi; ileostomi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av en kolostomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Johansson; Shelan Suleiman; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; Experiences; Life changes; Life quality; Literature study; Kolostomi; Litteraturstudie; Livskvalité; Livsstilsförändringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Begreppet stomi härstammar från grekiska ordet stoma och definieras som mun eller öppning. Det finns olika varianter av stomier, men av alla stomier som utförs i Norden utgör kolostomier cirka 60% av dessa. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med stomi- En litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ayub Lugolobi; Josué Byamungu; [2019]
  Nyckelord :Kolostomi; ileostomi; stomi; upplevelse; litteraturstudie och kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det är 43000 som lever med stomi i Sverige sedan 2015 och antalet ökar varje år då det gäller båda könen. Stomioperation kan leda till förändringar i personens liv och svårigheter att hantera livet. Att få stomi innebär att förlänga livslängden, förbättra livskvaliteten och hjälpa personer att återvända till ett vanligt liv. LÄS MER

 4. 4. Att leva med en tarmstomi : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Andreas Clarelid; Evelina Sjösvärd; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; litteraturstudie; omvårdnad; stomi och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med stomi har ökat. Tarmstomi innefattar ileostomi och kolostomi. Vid tarmstomi skapas en öppning i buken och en del av tarmen sys upp utvärtes på huden. Avföring och gasbildning avlägsnas därmed från kroppen via öppningen i buken. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser hos personer som lever med kolostomi eller ileostomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sofia Johansson; Stina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Body image; life experience; ostomy; patient experience; social adaptation.;

  Sammanfattning : Background: Stoma surgeries are increasing in Sweden each year. Colorectal cancer, inflammatory bowel diseases, and trauma are some conditions that might lead to an ostomy. Having an ostomy could bring changes to the body and the person’s body image, leaving the person feeling imprisoned in his or her own body. LÄS MER