Sökning: "kompetensöverföring pension"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kompetensöverföring pension.

 1. 1. Att effektivisera kompetensbevaring i två organisatoriska kulturer : Ett examensarbete i innovationsteknik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jelena Krunic; Madelene Lilleberg; Sandra Nevby; [2015]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; kompetensbevaring; knowledge management; innovation; implicit- explicit kunskap; kunskapsbevaringsmodell;

  Sammanfattning : Ämnet kompetensöverföring och kompetensbevaring är ett aktuellt ämne för dagens arbetsmarknad. Generationen Baby Boomers, den ovanligt stora efterkrigsgenerationen, personer födda mellan 1946 – 1964 (Valueoptions, 2015), kommer de kommande 10 åren att gå i pension vilket riskerar att även deras komptetens går förlorad. LÄS MER

 2. 2. Har ni lämnat kvar allt? : En studie om kompetensöverföring i samband med generationsväxlingen i kommunal sektor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Susanne Heidgren; [2013]
  Nyckelord :kompetensöverföring generationsväxling kommunal sektor;

  Sammanfattning : Sverige står inför en stor generationsväxling nu när 40-talisterna närmar sig pension och 80-och 90-talister ska börja inta arbetsmarknaden. Idag är nästintill 150 000 ungdomar arbetslösa samtidigt som de ska ta över efter den mycket större kullen 40-talister som snart ska gå i pension, hur hanterar organisationer den utmaningen? Hur förbereder sig organisationer för den växlingen av medarbetare så att inte kompetensen som 40-talisterna besitter lämnar organisationerna och hur arbetar de med att växla in ungdomar in i verksamheterna? Det är ett flertal utmaningar som Sveriges företag står inför och framförallt den offentliga sektorn som sedan tidigare har problem att vara en attraktiv arbetsgivare för ungdomar och locka till sig ny arbetskraft, kommunal sektor är den verksamhet som ungdomar finner mest oattraktiv. LÄS MER

 3. 3. Den kontrollerade generationsväxlingen : En komparativ studie om 40-talisternas pensionsavgångar i den kunskapsintensiva och industriella sektorn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Moa Carlsson; Johanna Mjörnberg; [2010]
  Nyckelord :40-talister; Generationsväxling; Kompetens; Kompetensöverföring; Kontroll; Pensionsavgångar; Planering;

  Sammanfattning : SammanfattningI dagens samhälle och framför allt i media talas det idag mycket om den stora mängden 40-talister som har börjat och som ska gå i pension. Det talas om att dessa blivande pensionärer kommer att ta med sig mycket viktig kompetens som är av stor vikt för de verksamheter där de arbetat. LÄS MER

 4. 4. Jag har själv varit ung och blivit betraktad som bromskloss : En undersökande studie om kompetensöverföring i och med generationsväxlingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Berg; Sofia Johansson; [2010]
  Nyckelord :kompetensöverföring; generationsväxling; kompetens; arbetskultur; erfarenhet; gå bredvid;

  Sammanfattning : I och med den stora generationsväxlingen som den svenska arbetsmarknaden står inför ville vi undersöka kompetensöverföringen mellan de avgående 40 – talisterna och den nya arbetskraft som ska ta över. Vi utförde vår undersökning på Uddeholms AB i Hagfors och undersökningen berörde de anställdas syn på kompetens, vad de tyckte var viktigt att föra över till nästa generation samt vilka skillnader som fanns generationerna emellan. LÄS MER