Sökning: "konflikt och motsägelse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden konflikt och motsägelse.

 1. 1. Det ej sagdas fulla utsagdhet : Poetikens och poesins konflikt i Gunnar Björlings verk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Carl-Wilhelm Siwers; [2017]
  Nyckelord :Gunnar Björling; poetik; poesi; motsägelse; språk; språkkritik; omedelbarhet;

  Sammanfattning : This essay deals with the conflict between poetics and poetry in the works of Fenno-Swedish poet Gunnar Björling (1887-1960). The first two parts discuss the conflict in itself, while the third and last part of the essay discusses the movement or change through the authorship as a whole, which can be seen as leading from poetics to the poetry advocated by the first. LÄS MER

 2. 2. Kultur i undervisning av moderna språk i gymnasiet ur lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Shu-fen Chang; [2014]
  Nyckelord :kultur; nationalitet; mångfald; faktakunskaper; konflikt och motsägelse; kommunikation; meningsskapande;

  Sammanfattning : Kultur tillhör alltid en del av undervisning i moderna språk. Nationella faktakunskaper som ofta förekommer i mina läroböcker gör mig tveksam på om dessa fakta direkt kan bidra till framgångsrik kommunikation vid kulturmöten. LÄS MER